Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Nhân viên/ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng - Công ty Tài chính FCCom - Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Quảng Bình, Khánh Hòa Quảng Bình
Phú Yên
Khánh Hòa
Quảng Nam
Đà Nẵng
30/11/2018
2 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - Maritime Bank - Khu vực Bắc Trung Bộ Thanh Hóa
Nghệ An
Quảng Bình
Quảng Trị
Thừa Thiên- Huế
23/11/2018
3 Chuyên viên Thu hồi nợ thực địa Quảng Bình
Khánh Hòa
Quảng Nam
22/11/2018
4 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - Maritime Bank - Khu vực Bắc Trung Bộ Thanh Hóa
Nghệ An
Quảng Bình
Quảng Trị
Thừa Thiên- Huế
22/11/2018
5 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - Maritime Bank - Khu vực Bắc Trung Bộ Thanh Hóa
Nghệ An
Quảng Bình
Quảng Trị
Thừa Thiên- Huế
22/11/2018
6 Chuyên viên nhập liệu Quảng Bình
Khánh Hòa
20/11/2018
7 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - Maritime Bank - Quảng Bình Quảng Bình 10/12/2018
8 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - Maritime Bank - Quảng Bình Quảng Bình 10/12/2018
9 Kiểm soát viên -KVH -MSB Quảng Bình Quảng Bình 10/12/2018
10 Giao dịch viên - KVH - MSB - Quảng Bình Quảng Bình 10/12/2018
11 Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân (BM) Quảng Bình 10/12/2018
12 Chuyên viên/Chuyên viên Chính Thu hồi Nợ tại Hiện trường - QLRR - MSB Thái Bình
Nghệ An
Hà Tĩnh
Quảng Bình
Thái Nguyên
...
03/12/2018
13 Chuyên viên/Chuyên viên Chính Thu hồi Nợ tại Hiện trường - QLRR - Maritime Bank Nghệ An
Hà Tĩnh
Quảng Bình
Hải Dương
02/10/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.