Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 CVC Xử lý nợ Khách hàng cá nhân - QLTD - MSB Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Cần Thơ
Đà Nẵng
Bình Dương
01/06/2019
2 CVC/ Giám đốc Xử lý nợ Khách hàng cá nhân - QLTD - MSB Dak Lak
Khánh Hòa
Đà Nẵng
16/05/2019
3 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (ARM) - EB - MSB HCM & Khánh Hòa Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
01/06/2019
4 Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng -KVH - MSB Các tỉnh khu vực miền Trung & Tây Nguyên Dak Lak
Quảng Ngãi
Bình Định
Phú Yên
Khánh Hòa
...
31/12/2019
5 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - EB - MSB Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
Khánh Hòa
Bà Rịa - Vũng Tàu
...
05/05/2019
6 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - EB - MSB Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
Khánh Hòa
Bà Rịa - Vũng Tàu
...
05/05/2019
7 Kiểm soát viên -RB -MSB Nha Trang - Khánh Hòa Khánh Hòa 30/04/2019
8 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB Khánh Hòa, Đà Nẵng & Quảng Bình Quảng Bình
Khánh Hòa
Đà Nẵng
30/04/2019
9 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB - Các tỉnh Khu vực Miền Trung & Tây Nguyên Dak Lak
Quảng Bình
Khánh Hòa
Bình Thuận
Ninh Thuận
...
30/04/2019
10 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB Các tỉnh Khu vực miền Trung Bình Định
Phú Yên
Khánh Hòa
Bình Thuận
Đà Nẵng
31/12/2019
11 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB - Các tỉnh Khu vực Miền Trung Dak Lak
Quảng Bình
Khánh Hòa
Bình Thuận
Ninh Thuận
...
31/12/2019
12 Nhân viên Quan hệ Khách hàng - Công ty Tài chính FCCom Phú Yên
Khánh Hòa
Đà Nẵng
08/05/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.