Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Nhân viên/ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng - Công ty Tài chính FCCom - Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Quảng Bình, Khánh Hòa Quảng Bình
Phú Yên
Khánh Hòa
Quảng Nam
Đà Nẵng
30/11/2018
2 Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp SME/SSE Khánh Hòa
Lâm Đồng
Đà Nẵng
28/11/2018
3 Chuyên viên chính quan hệ khách hàng doanh nghiệp SME/SSE Khánh Hòa
Lâm Đồng
Đà Nẵng
28/11/2018
4 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - Maritime Bank - Khu vực Nam Trung Bộ Quảng Ngãi
Bình Định
Phú Yên
Khánh Hòa
Bình Thuận
...
23/11/2018
5 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - Maritime Bank - Khánh Hòa Khánh Hòa 23/11/2018
6 Giao dịch viên - KVH - MSB - Khu vực miền Trung Quảng Ngãi
Bình Định
Phú Yên
Khánh Hòa
Ninh Thuận
...
23/11/2018
7 Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - RB - Maritime Bank - Khu vực miền Trung Quảng Ngãi
Bình Định
Phú Yên
Khánh Hòa
Bình Thuận
...
23/11/2018
8 Chuyên viên Thu hồi nợ thực địa Quảng Bình
Khánh Hòa
Quảng Nam
22/11/2018
9 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - Maritime Bank - Khu vực Nam Trung Bộ Quảng Ngãi
Bình Định
Phú Yên
Khánh Hòa
Bình Thuận
...
22/11/2018
10 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - Maritime Bank - Khánh Hòa Khánh Hòa 22/11/2018
11 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - Maritime Bank - Khu vực Nam Trung Bộ Quảng Ngãi
Bình Định
Phú Yên
Khánh Hòa
Bình Thuận
...
22/11/2018
12 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - Maritime Bank - Khánh Hòa Khánh Hòa 22/11/2018
13 Chuyên viên nhập liệu Quảng Bình
Khánh Hòa
20/11/2018
14 Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - RB - Maritime Bank - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ
Đà Nẵng
...
14/11/2018
15 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp (RMS) - RB - Maritime Bank - Nha Trang, Khánh Hoà, Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
02/11/2018
16 Giao dịch viên - KVH - Maritime Bank - Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sa Đéc, Khánh Hòa, Bình Dương Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Đồng Tháp
Cần Thơ
Bình Dương
...
02/11/2018
17 Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - RB - Maritime Bank - Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Vũng Tàu Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ
Đà Nẵng
...
02/11/2018
18 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vừa và nhỏ - SME - Maritime Bank - Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Vũng Tàu, Cần Thơ, Khánh Hòa Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ
...
02/11/2018
19 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - Maritime Bank - Gia Lai, Daklak, Khánh Hoà Dak Lak
Khánh Hòa
Gia Lai
07/12/2018
20 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - Maritime Bank - Đà Nẵng, Khánh Hòa & Đak Lak Dak Lak
Khánh Hòa
Đà Nẵng
07/12/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.