Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Maritime Bank tuyển dụng các vị trí thuộc Khối Ngân hàng Bán lẻ trên Toàn quốc - RB - MSB - Toàn quốc Hà Nội
Hồ Chí Minh
16/03/2018
2 Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB - Toàn quốc Hà Nội
Hồ Chí Minh
16/03/2018
3 Cộng tác viên Hỗ trợ Quan hệ khách hàng doanh nghiệp FDI - LC - MSB - HCM Hồ Chí Minh 12/03/2018
4 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 12/03/2018
5 Chuyên viên Thẩm định tín dụng - CB - MSB - HCM (Củ Chi) Hồ Chí Minh 12/03/2018
6 Chuyên viên Hỗ trợ dịch vụ công nghệ - KCN - MSB - HCM Hồ Chí Minh 05/03/2018
7 Chuyên viên / Chuyên viên cao cấp Quản lý thương hiệu - MKT&TT - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 05/03/2018
8 Chuyên viên Chính Marketing Kênh Phân Phối - MKT&TT - MSB - HCM Hồ Chí Minh 05/03/2018
9 Chuyên viên/Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - HCM Hồ Chí Minh 05/03/2018
10 Nhân viên ngân quỹ - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 02/03/2018
11 Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - KVH- MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 02/03/2018
12 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 02/03/2018
13 Nhân viên/ Chuyên viên Quan hệ khách hàng - CB - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 02/03/2018
14 Giám đốc / Giám đốc Cao cấp Phân tích tín dụng (CA) - SME - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 28/02/2018
15 Giao dịch viên - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 28/02/2018
16 Cộng tác viên Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ - KCL - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 26/02/2018
17 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - HCM, Cần Thơ, Bình Dương Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Bình Dương
26/02/2018
18 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp Vừa - LC - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 26/02/2018
19 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vừa (LC) - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 26/02/2018
20 Chuyên viên Chính Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 26/02/2018
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.