Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên Cao cấp Quan hệ lao động - MTalent - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 17/08/2018
2 Cộng tác viên Trung tâm Khách hàng Giao dịch - SME - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 15/08/2018
3 Cộng tác viên Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ - KCL - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 15/08/2018
4 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp Xử lý nợ - NH QLTD - MSB - Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
15/08/2018
5 Nhân viên / Chuyên viên Chăm sóc khách hàng - TNS Holdings - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 15/08/2018
6 Giám đốc /Giám đốc cao cấp / Trưởng nhóm Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Siêu nhỏ Hồ Chí Minh
Dak Lak
Thừa Thiên- Huế
Bình Định
Khánh Hòa
...
03/08/2018
7 Giám đốc/ Giám đốc Cao cấp/ Trưởng nhóm Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
Dak Lak
Thừa Thiên- Huế
Bình Định
Khánh Hòa
...
03/08/2018
8 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ Hồ Chí Minh
Dak Lak
Thừa Thiên- Huế
Bình Định
Khánh Hòa
...
03/08/2018
9 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
Dak Lak
Thừa Thiên- Huế
Bình Định
Khánh Hòa
...
03/08/2018
10 Chuyên viên chính Bán sản phẩm Bảo hiểm (phi nhân thọ, khách hàng doanh nghiệp) - FI - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 31/07/2018
11 Giám đốc Khai thác Sản phẩm Tài trợ thương mại (TB Sales) - TB - MSB - Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
31/07/2018
12 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vừa (LC) - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 31/07/2018
13 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - HCM, Cần Thơ Hồ Chí Minh
Cần Thơ
31/07/2018
14 Giám đốc Bán hàng và Phát triển Kinh doanh - FI - MSB - Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
31/07/2018
15 Trưởng/Phó quỹ - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 31/07/2018
16 Kiểm toán viên Chính (kiểm toán Dịch vụ khách hàng) - BKS - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 31/07/2018
17 Chuyên viên cao cấp Quản lý Sản phẩm Tài trợ thương mại - TB - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 31/07/2018
18 Giám đốc Xử lý nợ - NH QLTD - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 31/07/2018
19 Giám đốc Quản lý Vận hành Kho quỹ - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 31/07/2018
20 Chuyên viên/Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - HCM Hồ Chí Minh 05/03/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.