Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 CVCC Đầu tư Bất động sản - TNR Hà Nội 24/03/2019
2 Giám đốc Quan hệ Khách hàng cấp 2 - NH QLTD - MSB - Hà Nội Hà Nội 31/03/2019
3 CVCC Nghiên cứu - Phát triển sản phẩm - TNR Hà Nội 25/03/2019
4 Giám đốc Xử lý Nợ cấp 3 (Khách hàng Doanh nghiệp) - NH QLTD - MSB - Hà Nội Hà Nội 31/03/2019
5 Giám đốc Xử lý Nợ cấp 2 (Khách hàng Doanh nghiệp) - NH QLTD - MSB - Hà Nội Hà Nội 31/03/2019
6 Giám đốc Xử lý Nợ cấp 2 (Cá nhân) - NH QLTD - MSB - Hà Nội Hà Nội 31/03/2019
7 Giám đốc Tố tụng & Mua bán Nợ cấp 2 - NH QLTD - MSB - Hà Nội Hà Nội 31/03/2019
8 CVCC Thẩm định giá - QLRR - MSB Hà Nội 30/03/2019
9 Nhân viên Lái xe giao hàng - TNC Hà Nội 15/03/2019
10 Trưởng nhóm Quản lý & Thu hồi nợ xấu hiện trường Miền Bắc - QLRR - MSB Hà Nội 30/04/2019
11 CVC/ CVCC Hành chính kế toán - QLRR - MSB Hà Nội 30/03/2019
12 Chuyên viên chính Quản trị dịch vụ khách hàng - RB - MSB Hà Nội 19/03/2019
13 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ - KCN - MSB Hà Nội 30/03/2019
14 CVCC Phân tích nghiệp vụ - KCN - MSB Hà Nội 30/03/2019
15 Giám đốc Quản lý Định Giá - QLRR - MSB Hà Nội 30/04/2019
16 CVCC Định Giá - QLRR - MSB Hà Nội 30/04/2019
17 Giám đốc Thiết kế giải pháp Phân khúc thu nhập cao từ lương - RB - MSB - Hà Nội Hà Nội 16/03/2019
18 [HOT] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MSB CAREER PUZZLE Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Thừa Thiên- Huế
Cần Thơ
...
26/02/2019
19 Chuyên viên Cao cấp Kênh Phi vật lý (Trung tâm Giải pháp - Ngân hàng Giao dịch) - EB - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 31/03/2019
20 Chuyên viên Cao cấp Giải pháp bán chéo - Maritimebank - Hà Nội Hà Nội 31/03/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.