Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên Cao cấp Chính sách và Phân tích Dữ liệu - QLRR - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 16/10/2018
2 Chuyên viên Cao cấp Quản lý Hoạt động Kinh doanh Liên tục - QLRR - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 15/10/2018
3 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Chính sách rủi ro tín dụng - QLRR - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 15/10/2018
4 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Mô hình & Công cụ rủi ro tín dụng - QLRR - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 15/10/2018
5 Chuyên viên Cao cấp Tài sản có Rủi ro Basel II - QLRR - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 15/10/2018
6 Chuyên viên Cao cấp Thẩm định Khách hàng Chiến lược - QLRR - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 15/10/2018
7 Chuyên viên Thẩm định giá - QLRR - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 15/10/2018
8 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp (RMS) - RB - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 12/10/2018
9 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU) - RB - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 12/10/2018
10 Chuyên viên Kinh doanh Quảng cáo - TNL - Tập đoàn TNG - Hà Nội Hà Nội 12/10/2018
11 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MSB Bắc Linh Đàm - Hà Nội Hà Nội 12/10/2018
12 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - MSB Nam Hà Nội Hà Nội 12/10/2018
13 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng (Phân khúc Tài chính Cộng đồng) - RB - Maritime Bank - Hà Đông, Hà Nội Hà Nội 12/10/2018
14 Chuyên viên Chính Phê duyệt Tín dụng Hội sở (Phân khúc Tài chính Cộng đồng) - RB - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 12/10/2018
15 Giám đốc Quản trị Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ - KCN - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 11/10/2018
16 Giám đốc Trung tâm Giải pháp và Quản trị Công nghệ - KCN - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 11/10/2018
17 Nhân viên bảo vệ Hà Nội
Hồ Chí Minh
11/10/2018
18 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU) - RB - MSB - Toàn quốc Hà Nội
Hồ Chí Minh
11/10/2018
19 Chuyên viên Marketing và tạo nguồn tuyển dụng Hà Nội 10/05/2018
20 Thực tập sinh Marketing và tạo nguồn Tuyển dụng (full time) Hà Nội 10/05/2018

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.