Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên chính Định Giá - QLRR - MSB - Bình Dương Bình Dương 15/03/2018
2 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn - LC - MSB - Bình Dương Bình Dương 12/03/2018
3 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - Bình Dương, Cần Thơ Cần Thơ
Bình Dương
12/03/2018
4 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Bình Dương Đồng Nai
Lâm Đồng
Đà Nẵng
Bình Dương
26/02/2018
5 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Đồng Nai Đồng Nai
Lâm Đồng
Đà Nẵng
Bình Dương
26/02/2018
6 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Lâm Đồng Đồng Nai
Lâm Đồng
Đà Nẵng
Bình Dương
26/02/2018
7 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Đà Nẵng Đồng Nai
Lâm Đồng
Đà Nẵng
Bình Dương
26/02/2018
8 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - HCM, Cần Thơ, Bình Dương Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Bình Dương
26/02/2018
9 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - HCM, Khu vực Đông Nam Bộ Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
30/01/2018
10 Giao dịch viên - KVH - MSB - Hồ Chí Minh, Bình Dương, Trà Vinh, Bến Tre, Cà Mau Hồ Chí Minh
Trà Vinh
Bến Tre
Cà Mau
Bình Dương
26/01/2018
11 Giám đốc Quản lý khách hàng ưu tiên - RB - MSB - HCM, Bình Dương, Vũng Tàu, Đồng Nai Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
30/01/2018
12 Chuyên viên tư vấn tín dụng - RB - MSB - HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
30/01/2018
13 Chuyên viên Tư vấn tín dụng - RB - MSB - Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
30/01/2018
14 Quản lý Nhóm Tín dụng - RB - MSB - Khu vực Đông Nam Bộ Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
30/01/2018
15 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (RM) - RB- MSB - Hồ Chí Minh, Bình Dương Hồ Chí Minh
Bình Dương
19/01/2018
16 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Khởi nghiệp - SME- MSB - HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Lâm Đồng
Bình Dương
12/01/2018
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.