Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Trưởng phòng Phát triển Dự án Khách sạn Bắc Trung Nam - TNH - TNG - Toàn quốc Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hòa Bình
Hà Giang
Lào Cai
...
24/07/2018
2 Giao dịch viên - KVH - MSB - Bình Định Bình Định 03/08/2018
3 Giám đốc /Giám đốc cao cấp / Trưởng nhóm Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Siêu nhỏ Hồ Chí Minh
Dak Lak
Thừa Thiên- Huế
Bình Định
Khánh Hòa
...
03/08/2018
4 Giám đốc/ Giám đốc Cao cấp/ Trưởng nhóm Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
Dak Lak
Thừa Thiên- Huế
Bình Định
Khánh Hòa
...
03/08/2018
5 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ Hồ Chí Minh
Dak Lak
Thừa Thiên- Huế
Bình Định
Khánh Hòa
...
03/08/2018
6 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
Dak Lak
Thừa Thiên- Huế
Bình Định
Khánh Hòa
...
03/08/2018
7 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định Hồ Chí Minh
Bình Định
Khánh Hòa
Cần Thơ
Đà Nẵng
27/07/2018
8 Chuyên viên tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB - Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Khánh Hòa Thừa Thiên- Huế
Quảng Ngãi
Bình Định
Khánh Hòa
Gia Lai
...
27/07/2018
9 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM)-RB-MSB- Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Khánh Hòa, Dak Lak, Phú Yên Dak Lak
Thừa Thiên- Huế
Quảng Ngãi
Bình Định
Phú Yên
...
27/07/2018
10 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB - Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Khánh Hòa, Dak Lak Dak Lak
Thừa Thiên- Huế
Quảng Ngãi
Bình Định
Khánh Hòa
...
27/07/2018
11 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
Bình Định
Khánh Hòa
Cần Thơ
Đà Nẵng
25/07/2018
12 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Cần Thơ Hồ Chí Minh
Bình Định
Khánh Hòa
Cần Thơ
Đà Nẵng
25/07/2018
13 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Đà Nẵng Hồ Chí Minh
Bình Định
Khánh Hòa
Cần Thơ
Đà Nẵng
25/07/2018
14 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Khánh Hòa Hồ Chí Minh
Bình Định
Khánh Hòa
Cần Thơ
Đà Nẵng
25/07/2018
15 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Bình Định Hồ Chí Minh
Bình Định
Khánh Hòa
Cần Thơ
Đà Nẵng
25/07/2018
16 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân (RM) - RB - Quảng Bình, Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Dak Lak, Gia Lai, Lâm Đồng, Kon Tum Dak Lak
Quảng Bình
Thừa Thiên- Huế
Bình Định
Phú Yên
...
03/05/2018
17 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB - Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Phú Yên, Bình Định, Kom Tum, Lâm Đồng, Dak Lak Dak Lak
Quảng Bình
Thừa Thiên- Huế
Bình Định
Khánh Hòa
...
03/05/2018
18 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB - Quảng Bình, Huế, Bình Định, Kon Tum Quảng Bình
Thừa Thiên- Huế
Bình Định
Kon Tum
03/05/2018
19 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - Huế, Quảng Bình, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, Kom Tum, Bình Định Quảng Bình
Thừa Thiên- Huế
Bình Định
Khánh Hòa
Gia Lai
...
02/05/2018
20 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
Dak Lak
Thừa Thiên- Huế
Bình Định
Khánh Hòa
...
07/08/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.