Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tuân thủ - Khối Tư vấn Pháp lý và Tuân thủ - MSB Hồ Chí Minh 31/03/2019
2 Chuyên viên cao cấp Giải phóng mặt bằng - Ban Phát triển dự án miền Nam - TNG Hồ Chí Minh 15/03/2019
3 Chuyên viên phát triển mạng lưới -KVH - MSB HCM Hồ Chí Minh 28/02/2019
4 Giám đốc Quản lý tài sản - KVH - Hà Nội Hà Nội 30/03/2019
5 Giám đốc Thẩm định Thông tin - MSB Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.