Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên cao cấp Marketing Kỹ thuật số - MKTTT - MSB - Hà Nội Hà Nội 20/05/2018
2 Chuyên viên chính An ninh Hạ tầng - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 17/05/2018
3 Chuyên viên chính An ninh Ứng dụng - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 17/05/2018
4 Chuyên viên Hỗ trợ dịch vụ công nghệ - KCN - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 03/05/2018
5 Chuyên viên cao cấp Phân tích Nghiệp vụ - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 08/05/2018
6 Chuyên viên Cao cấp Quản trị Dự án - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 03/05/2018
7 Chuyên viên cao cấp Phát triển và Khai thác Ứng dụng Ngân hàng - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 03/05/2018
8 Chuyên viên chính Phát triển Công nghệ nền - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 03/05/2018
9 Chuyên viên cao cấp Phát triển Dữ liệu - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 03/05/2018
10 Chuyên viên cao cấp Phát triển Ứng dụng - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 03/05/2018
11 Chuyên viên cao cấp An toàn Thông tin - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 10/04/2018
12 Chuyên viên Điều phối dự án - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 04/04/2018
13 Chuyên viên chính Phát triển Dữ liệu - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 03/04/2018
14 Chuyên viên chính Phát triển Công nghệ nền - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 03/04/2018
15 Chuyên viên cao cấp Phát triển Ứng dụng - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 03/04/2018
16 Chuyên viên cao cấp quản trị hệ thống lõi - KCN- MSB - Hà Nội Hà Nội 03/04/2018
17 Chuyên viên cao cấp Quản trị kiến trúc Cơ sở Dữ liệu - KCN- MSB - Hà Nội Hà Nội 03/04/2018
18 Chuyên viên Cao cấp Quản lý chất lượng công nghệ Thông tin - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 22/03/2018
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.