Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Giám đốc Quản trị Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ - KCN - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 11/10/2018
2 Giám đốc Trung tâm Giải pháp và Quản trị Công nghệ - KCN - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 11/10/2018
3 Chuyên viên Hỗ trợ Công nghệ - KCN - MSB - Bình Dương Bình Dương 12/09/2018
4 Giám đốc Hỗ trợ Công nghệ Miền Nam - KCN - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 04/09/2018
5 Chuyên viên Hỗ trợ dịch vụ công nghệ - MSB - HCM Hồ Chí Minh 10/10/2018
6 Chuyên viên Marketing - TNL - Tập đoàn TNG - Hà Nội Hà Nội 04/10/2018
7 Chuyên viên Cao cấp Quản trị Kiến trúc Công nghệ - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 24/09/2018
8 Giám đốc Quản lý Sản phẩm Dòng tiền - Ban Dịch vụ Ngân hàng Giao dịch - MSB - Hà Nội Hà Nội 24/09/2018
9 Chuyên viên cao cấp Phát triển Dữ liệu - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 24/09/2018
10 Chuyên viên Cao cấp Quản lý chất lượng công nghệ Thông tin - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 24/09/2018
11 Chuyên viên cao cấp Phát triển Ứng dụng - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 24/09/2018
12 Chuyên viên/Chuyên viên chính phát triển công nghệ - Phân tích nghiệp vụ - KCN - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 17/09/2018

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.