Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Trưởng phòng Công nghệ Dự án Khách sạn - TNH - TNG - Hà Nội Hà Nội 20/08/2018
2 Chuyên viên Cao cấp Quản trị Kiến trúc Công nghệ - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 16/08/2018
3 Chuyên viên Cao cấp Phát triển Ngân hàng Điện tử - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 16/08/2018
4 Chuyên viên Cao Cấp Quản trị Dự án - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 16/08/2018
5 Chuyên viên Hỗ trợ Công nghệ - KCN - MSB - Thanh Hóa Thanh Hóa 16/08/2018
6 Chuyên viên Cao cấp Quản lý Chất lượng Dịch vụ Công nghệ - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 16/08/2018
7 Giám đốc Quản lý Sản phẩm Dòng tiền - Ban Dịch vụ Ngân hàng Giao dịch - MSB - Hà Nội Hà Nội 16/08/2018
8 Chuyên viên Hỗ trợ công nghệ - KCN - MSB - Bình Dương Bình Dương 16/07/2018
9 Chuyên viên Quản lý rủi ro Hoạt động Thẻ và Ngân hàng điện tử - QLRR - MSB - Hà Nội Hà Nội 07/08/2018
10 Chuyên viên Cao cấp Quản trị Hệ thống Lõi - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 03/08/2018
11 Giám đốc Quản trị Ngân hàng Điện tử - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 03/08/2018
12 Chuyên viên Cao cấp Quản trị Mạng và An ninh Thông tin - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 03/08/2018
13 Chuyên viên Cao cấp Phát triển Dữ liệu - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 02/08/2018
14 Chuyên viên Chính Phát triển Dữ liệu - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 02/08/2018
15 Chuyên viên chính Quản trị & Phát triển Kinh doanh Ngân hàng điện tử - RB - MSB - Hà Nội Hà Nội 26/07/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.