Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Chuyên viên chính dịch vụ công nghệ (Chuyên về Web Development) - KCN - MSB Hồ Chí Minh 25/07/2019
2 Giám đốc Ban Quản trị và Điều phối Dự án - TNTECH Hà Nội 17/07/2019
3 Chuyên viên Vận hành ứng dụng công nghệ số - TNTECH Hà Nội 17/07/2019
4 Chuyên viên Quản trị Mạng và An ninh thông tin - TNTECH Hà Nội 17/07/2019
5 Giám đốc Phòng/Ban thuộc Trung tâm giải pháp CNTT - TNTECH Hà Nội 17/07/2019
6 Chuyên viên hỗ trợ dịch vụ công nghệ (IT service desk) - TNTECH Hồ Chí Minh 19/07/2019
7 Chuyên viên cao cấp Trải nghiệm công nghệ & Ứng dụng số - TNH Hà Nội 15/07/2019
8 Trưởng phòng Công nghệ thông tin - TNH Hà Nội 15/07/2019
9 Chuyên viên Hỗ trợ dịch vụ công nghệ (IT service desk) - TNTECH Hà Nội 06/07/2019
10 Giám đốc Phòng/Ban thuộc Trung tâm giải pháp CNTT - TNTECH Hà Nội 30/06/2019
11 Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Mobile App Developers) - TNTECH Hà Nội 30/06/2019
12 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst) - TNTECH Hà Nội 30/06/2019
13 Chuyên viên Quản trị và Điều phối Dự án (PMO) - TNTech Hà Nội 30/06/2019
14 Chuyên viên Quản trị Hạ tầng - TNTech Hà Nội 30/06/2019
15 Chuyên viên Vận hành ứng dụng Lõi/ ngành - TNTech Hà Nội 30/06/2019
16 Giám đốc Vận hành Ứng dụng Lõi/ Ngành - TNTech Hà Nội 30/06/2019
17 Giám đốc Quản trị mạng và An ninh thông tin - TNTech Hà Nội 30/06/2019
18 Chuyên viên lập trình Java - TNTech Hà Nội 30/06/2019
19 Chuyên viên Phát triển sản phẩm và quan hệ đối tác - TNTech Hà Nội 30/06/2019
20 Chuyên viên điều phối dự án - KCN - MSB Hà Nội 30/06/2019

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.