Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên Gia Quản Lý Rủi Ro Công Nghệ Thông Tin - QLRR - MSB - Hà Nội Hà Nội 13/03/2018
2 Chuyên Gia Quản Lý Rủi Ro Công Nghệ Thông Tin - QLRR - MSB - Hà Nội Hà Nội 10/03/2018
3 Chuyên viên Hỗ trợ dịch vụ công nghệ - KCN - MSB - HCM Hồ Chí Minh 05/03/2018
4 Chuyên viên Điều phối dự án - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 27/02/2018
5 Chuyên viên cao cấp Thiết kế & Sáng tạo - MKTTT - MSB - Hà Nội Hà Nội 01/03/2018
6 Chuyên viên Cao cấp Quản trị Dự án Công nghệ Thông tin - KCN - MSB - HN Hà Nội 22/02/2018
7 Chuyên viên Hỗ trợ dịch vụ công nghệ - KCN - MSB - HCM Hồ Chí Minh 22/02/2018
8 Chuyên viên cao cấp Vận hành Công nghệ - M1Tech - Hà Nội Hà Nội 29/01/2018
9 Chuyên viên chính Phân tích nghiệp vụ & Kiểm thử - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 29/01/2018
10 Chuyên viên cao cấp Phát triển Ứng dụng - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 29/01/2018
11 Chuyên viên chính Phát triển Công nghệ nền - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 29/01/2018
12 Chuyên viên chính Phát triển Dữ liệu - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 29/01/2018
13 Chuyên viên chính Phát triển và Khai thác Ứng dụng Ngân hàng - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 29/01/2018
14 Chuyên viên chính Quản trị Mạng và An ninh thông tin - KCN- MSB - Hà Nội Hà Nội 29/01/2018
15 Chuyên viên cao cấp quản trị hệ thống lõi - KCN- MSB - Hà Nội Hà Nội 29/01/2018
16 Chuyên viên cao cấp Quản trị kiến trúc công nghệ - KCN- MSB - Hà Nội Hà Nội 29/01/2018
17 Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quy trình - KCN - MSB - Hà Nội Hà Nội 22/01/2018
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.