Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB - Toàn quốc Hà Nội
Hồ Chí Minh
16/03/2018
2 Chuyên viên Chăm sóc khách hàng - TNS Holdings - Hà Nội Hà Nội 14/03/2018
3 Nhân viên Lễ tân - TNS Holdings - Hà Nội Hà Nội 14/03/2018
4 Giám đốc quản lý các trung tâm thương mại - TNS Holdings - Hà Nội Hà Nội 14/03/2018
5 Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB - Hà Nội - Nam Định - Hải Phòng - Quảng Ninh Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
Nam Định
13/03/2018
6 Chuyên viên chính Quản lý Đất đai - TNG Holdings - Hà Nội Hà Nội 26/02/2018
7 Chuyên viên chính Thanh lý tài sản - TNG Holdings - Hà Nội Hà Nội 26/02/2018
8 Chuyên viên cao cấp pháp chế - TNG Holdings - Hà Nội Hà Nội 09/03/2018
9 Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB - Phú Thọ Phú Thọ 09/03/2018
10 Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB - Hà Nội - Nam Định - Hải Phòng - Quảng Ninh Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
Nam Định
09/03/2018
11 Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB - Hà Nội - Nam Định - Hải Phòng - Quảng Ninh Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
Nam Định
02/03/2018
12 Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB - Khánh Hòa Khánh Hòa 28/02/2018
13 Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB - Phú Thọ Phú Thọ 28/02/2018
14 Giám đốc quản lý các trung tâm thương mại - TNS - Hà Nội Hà Nội 28/01/2018
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.