Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
121 Nhân viên Dịch vụ hỗ trợ - KVH - MSB - HCM Hồ Chí Minh 28/02/2019
122 Nhân viên Vận hành kho quỹ - KVH - MSB - HCM Hồ Chí Minh 28/02/2019
123 Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng -KVH - MSB HCM Hồ Chí Minh 28/02/2019
124 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB - Chi nhánh Cà Mau Hồ Chí Minh 28/02/2019
125 Giao dịch viên - RB - MSB - Chi nhánh Cà Mau Hồ Chí Minh 28/02/2019
126 Chuyên viên chính Hậu kiểm và Kế toán Giao dịch - KVH - MSB Long Xuyên -An Giang An Giang 28/02/2019
127 Kiếm soát viên Hậu kiểm và Kế toán giao dịch - KVH - MSB - KVH - MSB Cần Thơ Cần Thơ 28/02/2019
128 Kiếm soát viên Hậu kiểm và Kế toán giao dịch - KVH - MSB Khánh Hòa Khánh Hòa 28/02/2019
129 Chuyên viên Hậu kiểm và Kế toán Giao dịch - KVH - MSB Khánh Hòa Khánh Hòa 28/02/2019
130 Chuyên viên Hậu kiểm và Kế toán Giao dịch - KVH - MSB Sa Đéc - Đồng Tháp Đồng Tháp 28/02/2019
131 Chuyên gia/ CVCC/ CVC Phân khúc khách hàng thương mại - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 28/02/2019
132 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng - CS - MSB - Hà Nội Hà Nội 31/03/2019
133 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân (RM) - MSB - Hà Nội Hà Nội 31/03/2019
134 Chuyên viên cao cấp Tư vấn Thuế - QLTC - MSB - Hà Nội Hà Nội 27/02/2019
135 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB HCM Hồ Chí Minh 28/02/2019
136 Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng -KVH - MSB Đà Nẵng, Khánh Hòa Khánh Hòa
Đà Nẵng
28/02/2019
137 Chuyên viên Tác nghiệp tín dụngTín dụng -KVH - MSB Bình Dương, Cần Thơ Cần Thơ
Bình Dương
28/02/2019
138 Nhân viên/ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng - Công ty Tài chính FCCom Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Bình Thuận
An Giang
15/03/2019
139 Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân (BM) - Khối Ngân hàng bán lẻ - MSB - Hà Nội Hà Nội 31/03/2019
140 Kiểm soát viên -RB -MSB chi nhánh Bạc Liêu Bạc Liêu 28/02/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.