Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
121 CTV Điều phối hồ sơ phòng PDTD bán lẻ - QLRR - MSB Hà Nội 20/08/2019
122 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB Vĩnh Long 31/08/2019
123 Giao dịch viên - RB - MSB Vĩnh Long 31/08/2019
124 Phó Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB Vĩnh Long 31/08/2019
125 Kiểm soát viên - RB - MSB Vĩnh Long 31/08/2019
126 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB Vĩnh Long 31/08/2019
127 Giám đốc truyền thông và quan hệ công chúng miền Nam - MKTTT - MSB Hồ Chí Minh 30/08/2019
128 CV/CVC/CVCC Thẩm định giá - QLRR - MSB Hà Nội 30/08/2019
129 CVCC Quản trị Mạng và An ninh thông tin - KCN - MSB Hà Nội 31/08/2019
130 UI/UX Department Manager - NHS - MSB Hà Nội 31/08/2019
131 CVCC Cảnh báo sớm khách hàng doanh nghiệp - QLRR - MSB Hà Nội 20/08/2019
132 Chuyên viên cao cấp Giải pháp Kênh Phi Vật lý - EB - MSB Hà Nội 31/08/2019
133 Chuyên gia nghiệp vụ Kế toán - MSB Hà Nội 31/08/2019
134 Chuyên viên chính quan hệ khách hàng doanh nghiệp - RB - MSB Đồng Nai 30/08/2019
135 Chuyên gia nghiệp vụ tại quầy - MSB Hà Nội 31/08/2019
136 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB Lâm Đồng 30/08/2019
137 Giám đốc Nghiệp vụ tại quầy - MSB Hà Nội 31/08/2019
138 Chuyên gia nghiệp vụ Tín dụng - MSB Hà Nội 31/08/2019
139 Chuyên gia Tài trợ Thương mại và Tài trợ Chuỗi - MSB Hà Nội 31/08/2019
140 Chuyên gia nghiệp vụ Kênh phi Vật lý - MSB Hà Nội 31/08/2019

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.