Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
101 Chuyên viên cao cấp Tác nghiệp Định chế Tài chính - KVH - MSB Hà Nội 21/08/2019
102 Kiếm soát viên - RB - MSB (Quảng Ninh) Quảng Ninh 31/08/2019
103 Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân (BM) - RB - MSB (Quảng Ninh) Quảng Ninh 31/08/2019
104 Giao dịch viên - RB - MSB (Móng Cái) Quảng Ninh 31/08/2019
105 Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
31/08/2019
106 Chuyên viên cao cấp định giá - QLRR - MSB Hồ Chí Minh 31/08/2019
107 Chuyên viên cao cấp Tuyển dụng - MTalent Hồ Chí Minh 30/08/2019
108 Chuyên viên tác nghiệp tín dụng (hỗ trợ tín dụng) - KVH - MSB Bà Rịa - Vũng Tàu 30/08/2019
109 Giám đốc điều tra gian lận khu vực - QLRR - MSB Hồ Chí Minh 30/08/2019
110 [SPEED UP] Chuyên viên Tư vấn tín dụng Thế chấp (RMS) - RB - MSB Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
15/09/2019
111 Chuyên viên Hỗ trợ công nghệ (Mảng Netwwork) - KCN - MSB Hà Nội
Bắc Ninh
30/08/2019
112 CVCC/ CG Cloud System Administrator - KCN - MSB Hà Nội 30/09/2019
113 Giám đốc phát triển khách hàng giao dịch ngoại tệ và phái sinh - FI - MSB Hồ Chí Minh 30/08/2019
114 Relationship Manager for Large Corporation - EB - MSB Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ
30/08/2019
115 Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng (hỗ trợ tín dụng) - KVH - MSB Cần Thơ 30/08/2019
116 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB Hải Phòng
Quảng Ninh
31/08/2019
117 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - RB - MSB Hải Phòng
Quảng Ninh
31/08/2019
118 Quản lý Dự án Scrum master (Agile PM) - KCN - MSB Hà Nội 30/09/2019
119 CVCC/ CG Cloud Network Security - KCN - MSB Hà Nội 30/09/2019
120 Nhân viên Điều phối hồ sơ phê duyệt tín dụng bán lẻ - QLRR - MSB Hà Nội 20/08/2019

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.