Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
101 Chuyên viên Tác nghiệp Định chế Tài chính - KVH - MSB Hà Nội 28/02/2019
102 Chuyên viên Giám sát Rủi ro Thị trường - QLRR - MSB Hà Nội 28/02/2019
103 Giám đốc Quản lý và Thu hồi nợ tại hiện trường - MSB Hồ Chí Minh
Cần Thơ
31/03/2019
104 Phó Giám đốc Chi nhánh kiêm Giám đốc Vận hành chi nhánh - MSB Khánh Hòa
Bắc Ninh
28/02/2019
105 Trưởng nhóm/CVCC Thẩm định giá - MSB Hà Nội 31/03/2019
106 CVCC/ Chuyên gia Quản trị Mạng và An ninh thông tin - KCN - MSB Hà Nội 31/03/2019
107 Chánh văn phòng Hội đồng quản trị - MSB Hà Nội 31/03/2019
108 Chuyên gia cao cấp quản lý chất lượng hệ thống - MSB Hà Nội 28/02/2019
109 Giám đốc Quản lý Hiệu suất - MSB Hà Nội 28/02/2019
110 CVCC Phân tích công cụ và Mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - Hà Nội Hà Nội 28/02/2019
111 Chuyên viên cao cấp Marketing sản phẩm - QLRR - MSB - Hà Nội Hà Nội 28/02/2019
112 Chuyên gia quản lý hiệu quả bán hàng - RB - MSB - Hà Nội Hà Nội 15/03/2019
113 Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Phân khúc chủ doanh nghiệp - RB - MSB - Hà Nội Hà Nội 15/03/2019
114 Giám đốc mô hình dịch vụ phân khúc - RB - MSB - Hà Nội Hà Nội 15/03/2019
115 Giám đốc kiểm toán nội bộ - BKS - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 28/02/2019
116 Giám đốc Phát triển kinh doanh Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - RB - MSB HCM Hồ Chí Minh 28/02/2019
117 Chuyên viên cao cấp Xử lý nợ - NH QLTD - MSB - HCM Hồ Chí Minh 28/02/2019
118 Giám đốc Khai thác Sản phẩm Tài trợ thương mại - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 28/02/2019
119 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn - EB - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 28/02/2019
120 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - EB - MSB - HCM Hồ Chí Minh 28/02/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.