Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
81 Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp - RB - MSB Đồng Nai 06/09/2019
82 Chuyên viên quản lý và thu hồi nợ tại hiện trường - QLRR - MSB Bà Rịa - Vũng Tàu 31/08/2019
83 Chuyên gia Quản trị Kiến trúc và Giải pháp công nghệ - KCN - MSB Hà Nội 30/09/2019
84 Cộng tác viên Chăm sóc khách hàng - KCL - MSB Hà Nội 30/09/2019
85 Nhân viên Chăm sóc khách hàng - KCL - MSB Hà Nội 30/09/2019
86 Kiểm toán viên chính (Mảng Dịch vụ) - MSB Hà Nội 15/09/2019
87 Giám đốc Kiểm toán Định chế Tài chính và khối hỗ trợ cấp 3 - MSB Hà Nội 10/09/2019
88 CVCC Chính sách và Quản lý danh mục KHDN - QLRR - MSB Hà Nội 10/09/2019
89 CVCC chính sách và Quản lý danh mục KHDN - QLRR - MSB Hà Nội 10/09/2019
90 CVCC Phân tích tín dụng khách hàng doanh nghiệp - QLRR - MSB Hà Nội 10/09/2019
91 CVCC Thẩm định thông tin khách hàng doanh nghiệp - QLRR - MSB Hà Nội 10/09/2019
92 Chuyên viên Cao cấp Nghiên cứu Chiến lược - KCL - MSB Hà Nội 10/09/2019
93 CVC/ CVCC Quản trị chiến lược - KCL - MSB Hà Nội 10/09/2019
94 Chuyên viên hậu kiểm và kế toán giao dịch - KVH - MSB Hồ Chí Minh 31/08/2019
95 CVC/CVCC Phân tích nghiệp vụ - KCN - MSB Hà Nội 30/09/2019
96 CVC/CVCC Chính sách Định giá và Quản lý tài sản đảm bảo - QLRR - MSB Hà Nội 30/09/2019
97 CVCC Phòng chống rửa tiền - KPC - MSB Hà Nội 31/08/2019
98 Giám đốc Thúc đẩy bán sản phẩm Định chế tài chính - FI - MSB Hà Nội 31/08/2019
99 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - EB - MSB Hà Nội 31/08/2019
100 Chuyên viên Kênh bán thay thế - EB - MSB Hà Nội 31/08/2019

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.