Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
61 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - EB - MSB - HCM, Bình Dương, Cần Thơ Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Bình Dương
01/06/2019
62 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (ARM) - EB - MSB HCM & Khánh Hòa Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
01/06/2019
63 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn - EB - MSB - HCM Hồ Chí Minh 01/06/2019
64 CVCC/ Chuyên gia Thẩm định thông tin tín dụng doanh nghiệp - QLRR - MSB Hà Nội 30/04/2019
65 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - RB - MSB Hà Nội 30/05/2019
66 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - RB - MSB Tiền Giang Tiền Giang 15/05/2019
67 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB - Các tỉnh Khu vực Tây Nam Bộ Đồng Tháp
Cần Thơ
Long An
Tiền Giang
Bến Tre
...
15/05/2019
68 Kiểm soát viên - RB - MSB Hà Nội 30/05/2019
69 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB Các tỉnh Khu vực Tây Nam Bộ Cần Thơ
Long An
Tiền Giang
Trà Vinh
15/05/2019
70 Chuyên viên Tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB Hà Nội 30/05/2019
71 Giao dịch viên - RB - MSB Cần Thơ Cần Thơ 15/05/2019
72 Giao dịch viên - RB - MSB - Các tỉnh Khu vực Tây Nam Bộ Cần Thơ
Tiền Giang
Bến Tre
An Giang
Bạc Liêu
31/12/2019
73 Trưởng phòng giao dịch - RB- MSB - Quận Thốt Nốt - TP. Cần Thơ Cần Thơ 30/04/2019
74 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB Hà Nội 15/05/2019
75 Nhân viên Dịch vụ hỗ trợ (Hành chính) - KVH - MSB - HCM Cà Mau 10/05/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.