Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
41 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - RB - MSB Hải Phòng
Quảng Ninh
Hải Dương
31/03/2019
42 CVC/ CVCC Hành chính kế toán - QLRR - MSB Hà Nội 30/03/2019
43 CVCC Giải pháp thẻ - RB - MSB Hồ Chí Minh 30/03/2019
44 Chuyên viên chính Quản trị dịch vụ khách hàng - RB - MSB Hà Nội 19/03/2019
45 Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng - KVH - MSB Hải Phòng 05/03/2019
46 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ - KCN - MSB Hà Nội 30/03/2019
47 CVCC Phân tích nghiệp vụ - KCN - MSB Hà Nội 30/03/2019
48 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Nhà nước - MSB Hồ Chí Minh 30/03/2019
49 Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp bán hàng Bancassuarance cá nhân/doanh nghiệp - Ban bảo hiểm - MSB Hồ Chí Minh 30/03/2019
50 Giám đốc bán hàng Ngân hàng giao dịch - MSB Hồ Chí Minh 30/03/2019
51 Giám đốc Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) - MSB Hồ Chí Minh 30/03/2019
52 Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - RB - MSB CN Bình Định Bình Định 15/03/2019
53 Chuyên viên chính Tuyển dụng - MTalent Hồ Chí Minh 31/03/2019
54 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tuân thủ - Khối Tư vấn Pháp lý và Tuân thủ - MSB Hồ Chí Minh 31/03/2019
55 Cộng tác viên Chăm sóc khách hàng - KCL - MSB Hà Nội 15/03/2019
56 Cộng tác viên Trải nghiệm khách hàng - KLC- MSB Hà Nội 15/03/2019
57 Chuyên viên Tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB Thăng Long Hà Nội 28/02/2019
58 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB Hải Dương 28/02/2019
59 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB Hà Nội 30/03/2019
60 Giao dịch viên - KVH - MSB Hà Nội 30/03/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.