Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
31 Giám đốc/Giám đốc cao cấp Quan hệ KHDN lớn - EB - MSB Hà Nội 30/04/2019
32 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vừa và nhỏ - EB - MSB Hà Nội 30/04/2019
33 Chuyên viên chính Số hóa sản phẩm hiện hữu - NHS - MSB Hà Nội 31/05/2019
34 Chuyên gia Số hóa sản phẩm hiện hữu - NHS - MSB Hà Nội 31/05/2019
35 Chuyên viên cao cấp Số hóa sản phẩm hiện hữu - NHS - MSB Hà Nội 31/05/2019
36 Head of Analytics & Insight Center of Excellent - NHS - MSB Hà Nội 31/05/2019
37 Chuyên gia Phát triển sản phẩm & Dự án - NHS - MSB Hà Nội 31/05/2019
38 Chuyên viên chính Phát triển sản phẩm & Dự án - NHS - MSB Hà Nội 31/05/2019
39 Chuyên viên chính Hỗ trợ & Chăm sóc Merchant sau bán - NHS - MSB Hà Nội 31/05/2019
40 Chuyên viên chính Tác nghiệp dịch vụ Ngân hàng số - NHS - MSB Hà Nội 31/05/2019
41 Chuyên viên chính Phân tích và Hỗ trợ kinh doanh - BBH - MSB Hà Nội 06/05/2019
42 Chuyên viên chính Bảo hiểm rủi ro hoạt động - BBH - MSB Hà Nội 15/05/2019
43 Chuyên viên chính Bảo hiểm rủi ro tín dụng - BBH - MSB Hà Nội 15/05/2019
44 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB Hà Nội 30/06/2019
45 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB Hà Nội 30/06/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.