Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên Chính Quản trị Chiến lược - KCL - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 21/09/2018
2 Chuyên viên Cao cấp Nghiên cứu Chiến lược - KCL - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 21/09/2018
3 Chuyên viên Quản trị Tác nghiệp Tín dụng - KVH - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 21/09/2018
4 Chuyên viên Cao cấp Phân tích Tài chính - QLTC - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 21/09/2018
5 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB - Trà Vinh Trà Vinh 21/09/2018
6 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB - Long An Long An 21/09/2018
7 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB - Bến Tre Bến Tre 21/09/2018
8 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB - Tiền Giang Tiền Giang 21/09/2018
9 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp (RMS) - RB - MSB - Cần Thơ Cần Thơ 21/09/2018
10 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB - Toàn quốc Hà Nội
Hồ Chí Minh
21/09/2018
11 Chuyên viên Tư vấn Bán hàng qua Điện thoại (TSA) - RB - MSB - Toàn quốc Hà Nội
Hồ Chí Minh
21/09/2018
12 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp (RMS) - RB - MSB - Toàn quốc Hà Nội
Hồ Chí Minh
21/09/2018
13 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB - Toàn quốc Hà Nội
Hồ Chí Minh
21/09/2018
14 Chuyên viên Thu hồi nợ sớm hiện trường - QLRR - MSB - Đồng Nai Đồng Nai 20/09/2018
15 Chuyên viên Thu hồi nợ sớm hiện trường - QLRR - MSB - Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 20/09/2018
16 Chuyên viên Thu hồi nợ sớm hiện trường - QLRR - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 20/09/2018
17 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - TP Tân An, Long An Long An 20/09/2018
18 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Tiền Giang Tiền Giang 20/09/2018
19 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Bến Tre Bến Tre 20/09/2018
20 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Trà Vinh Trà Vinh 20/09/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.