Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Kiểm toán viên mảng Dịch vụ Khách hàng - KTNB - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 16/07/2018
2 Chuyên viên Tư vấn bán hàng qua điện thoại (TSA) - RB - MSB - Toàn quốc Hà Nội
Hồ Chí Minh
16/07/2018
3 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - Toàn quốc Hà Nội
Hồ Chí Minh
16/07/2018
4 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Toàn quốc Hà Nội
Hồ Chí Minh
16/07/2018
5 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU) - RB - MSB - Toàn quốc Hà Nội
Hồ Chí Minh
16/07/2018
6 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp (RMS) - RB - MSB - Toàn quốc Hà Nội
Hồ Chí Minh
16/07/2018
7 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp (RMS) - RB - MSB - Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
16/07/2018
8 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Nghệ An, Thanh Hóa Thái Bình
Thanh Hóa
Nghệ An
Nam Định
Hà Nam
16/07/2018
9 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Hải Phòng Hải Phòng 16/07/2018
10 Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân (BM) - RB - MSB - Hà Nội Hà Nội 16/07/2018
11 Chuyên viên Cao cấp Phân tích Thông tin quản trị - RB - MSB - Hà Nội Hà Nội 16/07/2018
12 Chuyên viên cao cấp Phát triển Sản phẩm Thẻ - RB - MSB - Hà Nội Hà Nội 16/07/2018
13 Giám đốc Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh Hà Nội 16/07/2018
14 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
Nghệ An
Thái Nguyên
16/07/2018
15 Chuyên viên Tư vấn Bán hàng qua Điện thoại (TSA) - RB - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 13/07/2018
16 Nhân viên / Chuyên viên Quan hệ khách hàng - CB - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 13/07/2018
17 Nhân viên Kiểm soát Tín dụng - KVH - MSB - Hà Nội Hà Nội 13/07/2018
18 Chuyên viên Cao cấp Quản lý Chất lượng - KCL - MSB - Hà Nội Hà Nội 13/07/2018
19 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB - Hậu Giang Hậu Giang 28/03/2018
20 Chuyên viên/Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - HCM Hồ Chí Minh 05/03/2018
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.