Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên Cao cấp Marketing Sản phẩm - MKTTT - Hà Nội - MSB Hà Nội 13/02/2018
2 Chuyên viên/ Chuyên viên chính Giám sát rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - Hà Nội Hà Nội 12/02/2018
3 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Cần Thơ Cần Thơ 09/02/2018
4 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Sa Đéc, Đồng Tháp Đồng Tháp 09/02/2018
5 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Long An Long An 09/02/2018
6 Nhân viên bán thẻ trực tiếp (Sales Agent) - MSB - HCM Hồ Chí Minh 08/02/2018
7 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU) - RB - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 08/02/2018
8 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 08/02/2018
9 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 08/02/2018
10 [Tuyển dụng tập trung] - Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp (RMS) - MSB Hà Nội
Hồ Chí Minh
01/02/2018
11 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB - Khánh Hòa Khánh Hòa 11/01/2018
12 Chuyên viên Chính Quản lý Sản phẩm Tài trợ thương mại - TB- MSB - Hà Nội Hà Nội 11/01/2018
13 Chuyên viên chính Chính sách quản lý rủi ro tín dụng- QLRR- MSB- Hà Nội Hà Nội 10/02/2018
14 Chuyên viên chính Giám sát Rủi ro Thị trường -QLRR - MSB - Hà Nội Hà Nội 10/02/2018
15 Kiểm soát viên - KVH - MSB - Hà Nội (Sơn Tây) Hà Nội 10/02/2018
16 Giao dịch viên - KVH - MSB - Hà Nội Hà Nội 09/02/2018
17 Chuyên viên cao cấp Thẩm định rủi ro tín dụng doanh nghiệp lớn - LC - MSB - Hà Nội Hà Nội 09/02/2018
18 Giám đốc Quản lý Hiệu suất - KCL - MSB - Hà Nội Hà Nội 07/02/2018
19 Chuyên viên Cao cấp Marketing Sản phẩm (Tín dụng Bán lẻ/Thẻ&Khách hàng ưu tiên/Phi tín dụng) - MSB - Hà Nội Hà Nội 07/02/2018
20 Chuyên viên Nghiên cứu Kinh tế - MSB - Hà Nội Hà Nội 06/02/2018
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.