Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

“QUẢN TRỊ VIÊN TÀI NĂNG 2016” GIỚI THIỆU CÁC NGÂN HÀNG CHUYÊN DOANH

“QUẢN TRỊ VIÊN TÀI NĂNG 2016”

GIỚI THIỆU CÁC NGÂN HÀNG CHUYÊN DOANH

Mỗi Ngân hàng Chuyên Doanh hướng tới việc làm hài lòng các phân khúc Khách hàng khác nhau bằng hệ thống sản phẩm phù hợp với từng phân khúc. Tại đây bạn sẽ được phát huy sự tận tâm, chuyên nghiệp, dám nghĩ dám làm của mình để hoàn thành các mục tiêu kinh doanh và phát triển các sản phẩm mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng.

Trong từng Ngân hàng Chuyên doanh lại được chia thành hai bộ phận nhỏ hơn: các Trung tâm Khách hàng và các Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh

 • Các Trung tâm Khách hàng là đội ngũ đứng ở đầu chiến tuyến, được gặp gỡ và làm việc trực tiếp với khách hàng.
 • Các Bộ phận hỗ trợ Kinh doanh đóng vai trò lập kế hoạch, phát triển sản phẩm, quản lý và hỗ trợ kinh doanh để tiền tuyến có thể hoàn thành tốt công việc của mình.

Nếu bạn lựa chọn trở thành Quản Trị Viên (QTV) của bất kỳ Ngân hàng Chuyên Doanh nào, bạn sẽ được luân chuyển qua cả 02 bộ phận chính của Ngân hàng đó. Lộ trình này sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ nhất về toàn thể hoạt động kinh doanh và đưa ra các chiến lược phát triển phù hợp trong thị trường đầy cạnh tranh.

I. NGÂN HÀNG BÁN LẺ (RB)

1. Giới thiệu về RB:

Nằm trong số các Ngân hàng Chuyên Doanh thuộc Maritime Bank, Ngân hàng Bán lẻ hay còn gọi là RB có chức năng phát triển và quản lý các hoạt động kinh doanh với Khách hàng cá nhânDoanh nghiệp siêu nhỏ (là những doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ đồng/năm). Các loại hình sản phẩm chủ yếu mà Ngân hàng Bán lẻ cũng cấp là các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng chuyên biệt, dành riêng cho các đối tượng khách hàng cá nhân và Doanh nghiệp siêu nhỏ.

2. QTV Trung tâm Khách hàng cá nhân:

Vai trò và Mục tiêu:

- Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Trung tâm Khách hàng Cá nhân đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh được giao với chất lượng dịch vụ tốt nhất

- Đảm nhiệm vai trò quảng bá hình ảnh tốt đẹp của Maritime Bank ngày càng phổ biến, gần gũi và thân thiện với Khách hàng.

Nhiệm vụ trọng tâm:

 • Nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư trên địa bàn, tình hình các Khách hàng hiện hữu để thu thập thông tin liên quan phục vụ cho việc xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, cách thức, biện pháp tiếp cận, tiếp thị.
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động hướng tới từng đối tượng Khách hàng mục tiêu để chào bán các sản phẩm phù hợpnhằm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của trung tâm bao gồm các đội ngũ bán hàng thông qua việc phân bổ các nguồn lực, phân công công việc, thời gian thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện nhằm đưa ra các biện pháp tăng cường hiệu quả triển khai
 • Thực hiện báo cáo các công việc, đề xuất/góp ý cho cấp quản lý trực tiếp về các công việc, sản phẩm, quy trình đã thực hiện thuộc thẩm quyền.Phát triển khách hàng mới                  
 • Thực hiện gặp gỡ tiếp xúc khách hàng tiềm năng theo từng thời kỳ để tư vấn và giới thiệu sản phẩm. Đàm phán và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm.            

3. QTV Phát triển sản phẩm RB:

Vai trò và Mục tiêu:

Chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý một số mảng công việc chính liên quan đến khai thác phân khúc KH mục tiêu được giao nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra, bao gồm: nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm, chương trình thúc đẩy bán hàng

Nhiệm vụ trọng tâm:

 • Trực tiếp quản lý, thực hiện hoặc tham gia thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng mục tiêu và đề xuất kế hoạch khai thác đối tượng khách hàng mục tiêu theo định kỳ hàng tháng/quý/năm
 • Trực tiếp quản lý, xây dựng hoặc tham gia xây dựng sản phẩm, chính sách phục vụ phân khúc khách hàng mục tiêu                                                         
 • Trực tiếp quản lý, xây dựng hoặc tham gia xây dựng các chương trình Khuyến mãi, Thi đua khen thưởng để thúc đẩy doanh số bán hàng
 • Trực tiếp quản lý, thực hiện hoặc tham gia thực hiện truyền thông, đào tạo và hỗ trợ Đơn vị Kinh doanh nắm bắt về sản phẩm, phương thức triển khai. Hỗ trợ Đơn vị Kinh doanh tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai

4. QTV Phát triển Kinh doanh RB:

Vai trò và Mục tiêu:

Tham gia xây dựng các chính sách quản lý kinh doanh; thực hiện các công tác về nhân sự (xây dựng định biên, cập nhật tình hình nhân sự, xây dựng lộ trình...), các chương trình thúc đẩy kinh doanh trên quy mô toàn hàng nhằm thúc đẩy việc bán hàng của Ngân hàng Bán Lẻ đạt được các chỉ tiêu doanh số, lợi nhuận, chi phí theo từng thời kỳ

Nhiệm vụ trọng tâm:

 • Chức năng quản lý bán hàng:

- Xây dựng các chương trình thúc đẩy kinh doanh cho các chức danh. Phối hợp với Marketing xây dựng, triển khai, đánh giá hiệu quả các chương trình thúc đẩy kinh doanh

- Theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh của Vùng/Khu vực/Trung tâm KHCN

- Theo dõi, cập nhật các thay đổi về biến động nhân sự, chức danh

- Phối hợp với Trung tâm đào tạo xây dựng chương trình đào tạo cho đội ngũ bán hàng

 • Chức năng Chính sách                                                

- Xây dựng tiêu chí tuyển dụng, đào tạo, lộ trình thăng tiến cho đội ngũ bán hàng RB

- Xây dựng cơ chế chính sách KPI, Lương bổ sung cho lực lượng bán hàng

- Phối hợp với Phòng Quản lý hiệu suất: xây dựng kế hoạch/ chỉ tiêu kinh doanh và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh tổng thể hàng năm của RB

II. NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP (SME)

1. Giới thiệu về SME:

Đối tượng khách hàng chủ yếu mà Ngân hàng Doanh nghiệp hướng đến là các doanh nghiệp có doanh thu trên 20 tỷ đồng/năm. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng SME tập trung vào 3 phân khúc khách hàng chính, đó là:

 • Khách hàng tín dụng toàn diện: Các khách hàng được cung cấp giải pháp tín dụng toàn diện, được cấp hạn mức tín dụng cao và đẩy mạnh bán chéo sản phẩm
 • Khách hàng tín dụng giao dịch: Các khách hàng được cung cấp hạn mức tín chấp dự phòng nhằm mục đích phát triển khách hàng theo quy mô
 • Khách hàng phi tín dụng: Các khách hàng được cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phi tín dụng. Khách hàng được phân loại dựa trên số dư thành 3 nhóm Classic, Gold, Platinum và có đội ngũ kinh doanh phục vụ riêng cho từng nhóm khách hàng.

2. QTV Khách hàng Doanh nghiệp SME:

Vai trò và Mục tiêu:

Thực hiện công tác tìm kiếm khách hàng mới và duy trì quan hệ với các khách hàng hiện hữu để thực hiện chỉ tiêu kinh doanh về mức sử dụng các sản phẩm, lợi nhuận và chất lượng dịch vụ

Nhiệm vụ trọng tâm:

 • Chăm sóc khai thác khách hàng để đạt được mục tiêu về doanh số

- Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng, là đầu mối hướng dẫn và xử lý các nhu cầu.               

- Hỗ trợ và thúc đẩy mức sử dụng các sản phẩm của khách hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.                                    

- Phối hợp bán chéo các sản phẩm trong gói sản phẩm tổng thể của Ngân hàng        

 • Phát triển khách hàng mới:

- Thực hiện gặp gỡ tiếp xúc khách hàng tiềm năng theo từng thời kỳ để tư vấn và giới thiệu sản phẩm. Đàm phán và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm.                     

- Hướng dẫn khách hàng thực hiện cung cấp hồ sơ tuân thủ theo đúng quy định của Maritime Bank theo từng thời kỳ

- Hạn chế tối đa phát sinh các khoản nợ xấu hoặc các rủi ro. Kiểm soát rủi ro và đảm bảo các dấu hiệu cảnh báo sớm cần được báo cho cấp có thẩm quyền.                                                 

III. NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (LC)

1. Giới thiệu về LC:

Ngân hàng Doanh nghiệp lớn, hay còn gọi là LC, được thành lập nhằm hướng đến đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp có doanh thu trên 400 tỷ đồng/năm, bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, các công ty tư nhân, công ty cổ phần và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Doanh nghiệp lớn hiện nay tập trung vào 03 mảng chính, đó là:

-           Quản lý dòng tiền: Ngân hàng cung cấp cho doanh nghiệp các dịch vụ quản lý dòng tiền, dịch vụ thanh toán thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng.

-           Tài trợ thương mại: Ngân hàng cung cấp các dịch vụ tài trợ thương mại trong nước và quốc tế đa dạng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng là các doanh nghiệp lớn.

-           Hoạt động tín dụng: Với hệ thống sản phẩm tín dụng phong phú, đa dạng, Ngân hàng doanh nghiệp lớn luôn sẵn sang cung cấp các dịch vụ tín dụng cho khách hàng.

2. QTV Khách hàng Doanh nghiệp LC:

Vai trò và Mục tiêu:

 • Thực hiện công tác tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp mới và duy trì quan hệ với các khách hàng hiện hữu để thực hiện chỉ tiêu kinh doanh về mức sử dụng các sản phẩm, lợi nhuận và chất lượng dịch vụ

Nhiệm vụ trọng tâm:

* Chăm sóc khai thác khách hàng doanh nghiệp lớn để đạt được mục tiêu về doanh số                     

- Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng, là đầu mối hướng dẫn và xử lý các nhu cầu.                     

- Hỗ trợ và thúc đẩy mức sử dụng các sản phẩm của khách hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.                                                                             

- Phối hợp bán chéo các sản phẩm trong gói sản phẩm tổng thể của Ngân hàng

* Phát triển khách hàng mới

- Thực hiện gặp gỡ tiếp xúc khách hàng tiềm năng theo từng thời kỳ để tư vấn và giới thiệu sản phẩm. Đàm phán và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm.          

- Hướng dẫn khách hàng thực hiện cung cấp hồ sơ tuân thủ theo đúng quy định của Maritime Bank theo từng thời kỳ

- Hạn chế tối đa phát sinh các khoản nợ xấu hoặc các rủi ro. Kiểm soát rủi ro và đảm bảo các dấu hiệu cảnh báo sớm cần được báo cho cấp có thẩm quyền.                    

III. NGÂN HÀNG CỘNG ĐỒNG (CB)

1. Giới thiệu về CB

Ngân hàng Cộng đồng, hay còn gọi là Combank hay CB, cung cấp các dịch vụ cho các phân khúc khách hàng mục tiêu như sau:

-           Doanh nghiệp siêu nhỏ (Doanh thu dưới 20 tỷ đồng/năm).

-           Khách hàng cá nhân/ Hộ gia đình/ Hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong chợ, các cừa hàng, cừa hiệu, kios, tại nhà hoặc trong các làng nghề truyền thống.

-           Khách hàng cá nhân có nguồn thu từ tiền lương (bao gồm cả đối tượng CBHT hưởng lương hàng tháng theo chế độ BHXH và Lực lượng vũ trang hưởng lương từ Ngân sách nhà nước);

-           Các Khách hàng cá nhân sản xuất kinh doanh, gia công chế biến hoặc phát triển kinh tế gia đình có mức thu nhập thấp, vay vốn theo nhóm đồng trách nhiệm và không có Tài sản bảo đảm.

Loại hình hoạt động của các Khách hàng mục tiêu rất phong phú, đa dạng, bao gồm:

-           Sản xuất, gia công (làng nghể truyền thống, sản xuất, gia công tại nhà)

-           Thương mại dịch vụ (kinh doanh tại chợ, cửa hiệu, tiệm, kiốt, kinh doanh nhỏ lẻ, kinh tế hộ gia đình)

-           Sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

-           Làm công ăn lương.

2. QTV Phát triển sản phẩm CB:

Vai trò và Mục tiêu:

Chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý một số mảng công việc chính liên quan đến khai thác phân khúc KH mục tiêu được giao nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra, bao gồm: nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm, chương trình thúc đẩy bán hàng,

Nhiệm vụ trọng tâm:

 • Trực tiếp quản lý, thực hiện hoặc tham gia thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng mục tiêu và đề xuất kế hoạch khai thác đối tượng khách hàng mục tiêu theo định kỳ hàng tháng/quý/năm
 • Trực tiếp quản lý, xây dựng hoặc tham gia xây dựng sản phẩm, chính sách phục vụ phân khúc khách hàng mục tiêu                                                         
 • Trực tiếp quản lý, xây dựng hoặc tham gia xây dựng các chương trình Khuyến mãi, Thi đua khen thưởng để thúc đẩy doanh số bán hàng
 • Trực tiếp quản lý, thực hiện hoặc tham gia thực hiện truyền thông, đào tạo và hỗ trợ Đơn vị Kinh doanh nắm bắt về sản phẩm, phương thức triển khai. Hỗ trợ Đơn vị Kinh doanh tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai

3. QTV Phát triển Kinh doanh CB:

Vai trò và Mục tiêu:

Tham gia xây dựng các chính sách quản lý kinh doanh; thực hiện các công tác về nhân sự (xây dựng định biên, cập nhật tình hình nhân sự, xây dựng lộ trình...), các chương trình thúc đẩy kinh doanh trên quy mô toàn hàng nhằm thúc đẩy việc bán hàng của Ngân hàng Bán Lẻ đạt được các chỉ tiêu doanh số, lợi nhuận, chi phí theo từng thời kỳ

Nhiệm vụ trọng tâm:

 • Chức năng quản lý bán hàng:

- Xây dựng các chương trình thúc đẩy kinh doanh cho các chức danh. Phối hợp với Marketing xây dựng, triển khai, đánh giá hiệu quả các chương trình thúc đẩy kinh doanh

- Theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh của Vùng/Khu vực/Trung tâm

- Theo dõi, cập nhật các thay đổi về biến động nhân sự, chức danh

- Phối hợp với Trung tâm đào tạo xây dựng chương trình đào tạo cho đội ngũ bán hàng

 • Chức năng Chính sách

- Xây dựng tiêu chí tuyển dụng, đào tạo, lộ trình thăng tiến cho đội ngũ bán hàng CB

- Xây dựng cơ chế chính sách KPI, Lương bổ sung cho lực lượng bán hàng

- Phối hợp với Phòng Quản lý hiệu suất: xây dựng kế hoạch/ chỉ tiêu kinh doanh và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh tổng thể hàng năm của CB

 

Thông tin chi tiết về chương trình “Quản trị viên tài năng 2016” vui lòng tham khảo tại đây:  https://goo.gl/vRWUvx

M-Talent, đơn vị tổ chức tuyển dụng cho chương trình Quản trị viên tài năng 2016, chúc các bạn thành công!

 

Search job
MTalent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.