Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng quỹ - KVH - Maritime Bank - Bắc Giang

 • Bac Giang
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 2 - 4 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Banking, Finance / Investment
 • 30/11/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển vị trí Trưởng quỹ với mô tả công việc như sau:

1. Thực hiện và kiểm soát, điều phối nhân sự thực hiện dịch vụ kho quỹ tại đơn vị

- Kiểm đếm, thu chi tiền mặt, ngoại tệ, tài sản quý, giấy tờ có giá với khách hàng, ĐVKD tại quỹ nghiệp vụ, quầy giao dịch và các địa điểm thu chi khác 

- Áp tải, vận chuyển, xuất nhập, giao nhận tiền mặt, ngoại tệ, tài sản quý và giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng giữa quỹ nghiệp vụ với khách hàng và các đơn vị kinh doanh

- Tiếp quỹ, kiểm quỹ ATM tại địa bàn 

- Nghiệp vụ xuất, nhập, bảo quản tài sản bảo đảm tại quỹ nghiệp vụ 

2. Tham gia ban quản lý kho quỹ, chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn kho quỹ tại Đơn vị

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của thành viên ban quản lý kho quỹ theo quy định đối với vị trí Trưởng quỹ nghiệp vụ

- Thực hiện công tác kiểm kê kho quỹ định kỳ và đột xuất

- Thực hiện công tác đảm bảo an toàn kho quỹ tại kho tiền và quỹ nghiệp vụ

3. Kiểm soát tuân thủ và đáp ứng yêu cầu về hiệu suất vận hành, tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ, SLAs đối với bộ phận kho quỹ

- Điều phối công việc tại quỹ nghiệp vụ đảm bảo định mức vận hành và hạn mức tồn quỹ theo quy định của Maritime Bank trong từng thời kỳ

- Kiểm soát nhân sự tại bộ phận tuân thủ quy trình vận hành quỹ của Maritime Bank và quy định liên quan của pháp luật

- Kiểm soát và duy trì chất lượng dịch vụ ngân quỹ theo các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và SLAs đã cam kết 

4. Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo

Job Requirement

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Tài chính, Kinh tế, Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong nghiệp vụ kho quỹ hoặc dịch vụ khách hàng

Am hiểu trong lĩnh vực tiền tệ kho quỹ

- Có kỹ năng trong giao tiếp, xử lý các tình huống khiếu nại của khách hàng

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Có kỹ năng quản lý, giám sát, tổ chức thực hiện công việc tốt

- Có khả năng tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch, phân tích đánh giá, điều chỉnh để nâng cao hiệu quả công việc

- Cẩn thận, chỉn chu trong công việc

- Có sức khỏe làm việc trong môi trường đặc biệt

- Công tâm, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.