Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trợ lý Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - Hồ Chí Minh

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Banking, Other
 • 31/05/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đang cần tuyển vị trí Trợ lý Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp Lớn với mô tả công việc như sau:

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

1. Điều phối kế hoạch làm việc của TGD NHDNL

- Làm việc với các bên liên quan,  sắp xếp lịch làm việc của TGD NHDNL
- Trợ giúp việc thông báo và thực hiện nghiêm túc các chiến lược, chỉ đạo kinh doanh của TGĐ NHDNL tới các Trung tâm kinh doanh của NHDNL 

2. Tham gia thực hiện/quản lý các vấn đề hành chính được giao bởi TGD NHDNL

- Tham gia với vai trò thư ký cuộc họp giao ban tuần của BĐH NHDNL
- Quản lý các ngân sách của NHDNL và kiểm soát chi phí hoạt động của NHDNL
- Trực tiếp chịu trách nhiệm chuẩn bị tài liệu họp BĐH theo định kỳ và theo lịch họp bất thường
- Theo dõi việc triển khai các công việc đã thống nhất trong các cuộc họp.

3. Tham mưu cho TGD NHDNL về các hoạt động của NHDNL

- Tổng hợp các báo cáo, phân tích và đưa ra đề xuất hành động cho TGD NHDNL;
- Quản lý rà soát các văn bản trình ký TGD NHDNL, bảo đảm đúng trình tự và quy trình nội bộ;
- Trợ giúp TGĐ NHDNL quản lý thời gian và kiểm soát công việc. Thực hiện thanh, quyết toán chi phí cho TGĐ NHDNL, chi phí chung của Ngân hàng Doanh nghiệp Lớn trong hạn mức được phê duyệt4. Các công việc khác theo yêu cầu của TGD NHDNL

Job Requirement

1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế; Quản trị Kinh doanh; Tài chính/Ngân hàng; Tiếng Anh giao tiếp, Tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong công việc thư ký, trợ lý hoặc lĩnh vực liên quan 

3. Kĩ năng:
- Tổ chức, sắp xếp công việc,
- Quản lý thời gian,
- Xử lý tình huống,
- Giao tiếp, trao đổi, thuyết phục,
- Quản trị và xử lý số liệu, 

4. Yêu cầu khác: Khả năng soạn thảo văn bản và chuẩn bị tài liệu thuyết trình

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.