Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên Quản lý và Thu hồi nợ tại hiện trường - QLRR - MSB

 • Bac Ninh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 5 - 6 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Banking, Finance / Investment
 • 31/05/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tiếp nhận PCCV quản lý khoản vay quá hạn

2. Theo dõi và nhắc nợ KH trả nợ

3. Thực hiện xuống nhà làm việc với KH (những khoản vay chây ì, bất hợp tác)

4. Cập nhật thông tin tác nghiệp, thông tin khai thác mới của KH, và các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh Đạo phòng

5. Gửi thư thông báo NQH, Email, SMS, Letter

6. Báo cáo Lãnh Đạo những trường hợp phát sinh rủi ro cho khoản vay trong quá trình theo dõi thu nợ.

7. Thực hiện báo cáo công việc quản lý KH hàng ngày (theo mẫu biểu)

Job Requirement

- Cao đẳng, có chuyên ngành Ngân hàng hoặc có 02 năm kinh nghiêm trong lĩnh vực thu hồi nợ là một lợi thế ưu tiên

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Biết ngoại ngữ (anh ngữ), tương đương trình độ A

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.