Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên ngân quỹ - KVH - MSB - Hồ Chí Minh

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • No required
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 31/10/2018

Job Benefit

 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đang cần tuyển vị trí Nhân viên ngân quỹ với mô tả công việc như sau:

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

 • Thực hiện các hoạt động của bộ phận kho quỹ đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định về kho quỹ của MSB và Ngân hàng Nhà nước
 • Cân đối lượng tiền mặt tại quỹ để đảm bảo khả năng thanh toán bằng tiền mặt tại các thời điểm, đảm bảo không vượt hạn mức tổn quỹ
 • Hạch toán chuyên quỹ đầu ngày cho các teller, các Phòng giao dịch . Điều chuyên quỹ trong ngày khi có phát sinh và hạch toán nhân quỹ cuối ngày do các teller và phòng giao dịch chuyển về. Hạch toán các giao dịch nộp rút tiền từ Ngân hàng Nhà nước/ Tài chính Tín dụng khác
 • Thu chi tiền mặt với các ngân hàng khác hoặc chi nhánh MSB khác
 • Giao nhân tiền mặt trong nội bộ chi nhánh MSB

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
 • Am hiểu nghiệp vụ, quy định về Ngân quỹ

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.