Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên/Chuyên viên Dịch vụ hỗ trợ - M1Tech - MSB - Hà Nội

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Finance / Investment
 • 30/03/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Nhiệm vụ tài chính
Hoàn thành kế hoạch tài chính của Trung tâm hàng năm giao cho

2. Tham gia các dự án, thực hiện triển khai kế hoạch và các nội dung công việc thuộc mảng Dịch vụ hỗ trợ
- Xử lý các yêu cầu hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ CNTT theo cam kết dịch vụ có mức độ ảnh hưởng mức độ cá nhân hoặc đơn vị nếu cần.
- Tư vấn cho người dùng sử dụng dịch vụ CNTT do Công ty cung cấp
- Xây dựng, lập báo cáo công việc định kỳ theo quy định
- Tham mưu và tư vấn cho Lãnh đạo Trung tâm DVHT cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT
- Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Trung tâm DVHT

3. Nhiệm vụ sáng tạo, cải tiến
Xác định, đề xuất và triển khai các giải pháp sáng tạo để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, giảm chi phí hoặc tăng hiệu suất/hiệu quả công việc

4. Nhiệm vụ quản lý chất lượng
- Hiểu rõ các quy trình dịch vụ khách hàng và truyền đạt lại những quy trình đó cho khách hàng
- Thiết lập các cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) đối với các dịch vụ cung cấp cho khách hàng
- Ước tính, theo dõi và báo cáo về mức độ sẵn sàng của dịch vụ để đảm bảo sự tuân thủ các SLAs đã thỏa thuận
- Liên tục tìm kiếm các cơ hội và thực hiện các cải thiện về chất lượng dịch vụ cho khách hang.
- Cung cấp các giải pháp để cải thiện những trải nghiệm của khách hàng đối với dịch vụ mà M1T cung cấp…

Job Requirement

1. Trình độ:
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên nghành: CNTT, Điện tử viễn thông đối với
Tiếng Anh: trình độ A2 trở lên

2. Kinh nghiệm:
- Không yêu cầu kinh nghiệm đối với vị trí Nhân viên
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật về hạ tầng CNTT, trang thiết bị CNTT và phần mềm máy tính đối với vị trí Chuyên viên
- Khuyến khích có các chứng chỉ nghề: CCNA, MCSA, ITIL, ….

3. Kiến thức:
- Có kiến thức tốt về các dịch vụ hạ tầng CNTT, thiết bị CNTT, phần mềm cho người dùng cuối
- Hiểu biết tốt về sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Tinh thần trách nhiệm
- Tư duy logic
- Khả năng giao tiếp

5. Các yêu cầu khác: Khả năng nghiên cứu học hỏi tốt

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.