Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Kiểm soát viên - KVH - MSB - Sadec

 • Dong Thap
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Banking, Finance / Investment
 • 31/10/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đang cần tuyển vị trí Kiểm soát viên với mô tả công việc như sau:

Địa điểm làm việc: Sadec- Đồng Tháp

1. Kiểm tra, hỗ trợ và ký kiểm soát các nghiệp vụ giao dịch của Phòng, đảm bảo tính hợp lệ, tuân thủ các quy trình, quy định của Maritime Bank và Pháp luật.
2. Nâng cao hình ảnh và thương hiệu của Maritime Bank khi khách hàng đến giao dịch.
3. Tham gia, tư vấn cho Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng trong công tác nghiên cứu xây dựng và đề xuất cải tiến các chính sách, quy trình nghiệp vụ.
4. Quản lý, giám sát, hỗ trợ việc triển khai thực hiện quy trình, quy chế, chính sách.
5. Các trách nhiệm khác theo sự phân công, điều động của lãnh đạo đơn vị.

Job Requirement

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing...

2. Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 01 năm làm việc tại ngân hàng ở vị trí Giao dịch viên hoặc Kiểm soát viên
- Am hiểu sâu về nghiệp vụ kế toán, quy trình quy định về nghiệp vụ giao dịch... và hệ thống văn bản pháp luật có liên quan

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.