Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Kiểm soát viên Chế độ Kế toán - QLTC - Maritime Bank - Hà Nội

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 6 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
 • 30/12/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển vị trí Kiểm soát viên Chế độ Kế toán với mô tả công việc như sau:

- Tham gia trực tiếp và tư vấn việc xây dựng các văn bản, quy trình nghiệp vụ của các Phòng ban nghiệp vụ liên quan đến chế độ Kế toán Ngân hàng

- Nghiên cứu các sản phẩm, nghiệp mới của Ngân hàng, tham gia các dự án nâng cấp phân hệ nghiệp vụ 

- Phối hợp cùng bộ phận kế toán tổng hợp và kế toán nội bộ, kế toán thuế hướng dẫn các phần hạch toán kế toán, chính sách, chế độ kế toán

- Hướng dẫn, đào tạo cập nhật, hỗ trợ cho các đơn vị trong hệ thống về chính sách kế toán

- Cập nhật/ tham gia các khoá tập huấn, hội thảo với các cơ quan chức năng về chính sách, chế độ kế toán

- Soạn thảo và ban hành chỉnh sửa, bổ sung văn bản chế độ Kế toán Ngân hàng theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng Nhà nước

- Kiểm soát các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ do chuyên viên chế độ Kế toán thực hiện

- Tham gia các khoá đào tạo, giảng dạy, tập huấn nội bộ về các văn bản chế độ kế toán, kế toán nghiệp vụ mới

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp loại Khá, Giỏi và được đào tạo các khoá học chuyên sâu về kế toán

- Ưu tiên sử dụng thành thạo Tiếng Anh và đã từng làm kiểm toán viên

- Tối thiểu 03 năm làm Kế toán Ngân hàng và 02 năm làm Kế toán tổng hợp

- Có kinh nghiệm trong việc soạn thảo, ban hành văn bản, chế độ Kế toán

- Hiểu biết về các sản phẩm Ngân hàng và các phân hệ nghiệp vụ

- Am hiểu chuẩn mực Kế toán, Kế toán Ngân hàng và các quy định khác có liên quan

- Am hiểu hệ thống corebanking và các hệ thống phần mềm khác của Ngân hàng

- Có khả năng làm việc độc lập và nắm bắt công việc nhanh

- Thành thạo Tin học văn phòng, đặc biệt là kỹ năng Word/ Excel

- Có kỹ năng soạn thảo văn bản

- Kỹ năng vận dụng các quy định của pháp luật vào mảng công việc được giao

- Kỹ năng phân tích nghiệp vụ để đưa ra hướng dẫn liên quan đến Kế toán

- Kỹ năng hoàn thành công việc đúng hạn và bảo đảm chất lượng công việc hoàn thành

- Kỹ năng thuyết trình, đào tạo nghiệp vụ

- Khả năng làm việc theo nhóm/ tổ chức

- Khả năng làm việc hướng tới kết quả

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.