Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giao dịch viên - KVH - MSB - Bắc Linh Đàm

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Banking, Finance / Investment
 • 28/02/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối ngày chuyển về phòng Ngân quỹ, đảm bảo an toàn, chính xác

2. Thực hiện giao dịch gửi, rút tiền (tiền mặt, chuyển khoản) trên các tài khoản tiền gửi của khách hàng

3. Nhận và chi trả chuyển tiền trong nước và ngoài nước cho khách hàng

4. Thực hiện thu đổi séc du lịch, séc nước ngoài phát hành

5. Thực hiện thu đổi ngoại tệ mặt, mua bán, chuyển đổi ngoại tệ chuyển khoản cho khách hàng

6. Thực hiện thu nợ tiền vay (vốn, lãi) bằng tiền mặt và chuyển khoản

7. Mở tài khỏan tiết kiệm cho KH trong trường hợp khách hàng đặt lệnh gửi tiết kiệm qua Internet banking nhưng khách hàng chưa có TK tiết kiệm

8. Thực hiện thu đúng và thu đủ các loại phí dịch vụ theo biểu phí ban hành

Job Requirement

1. Trình độ 

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.

2. Kiến thức

- Hiểu biết các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động ngân hàng.

3. Kỹ năng

- Có kỹ năng tốt về: Giao tiếp, tư vấn, chăm sóc khách hàng.

- Có các kỹ năng: Sử dụng phần mềm giao dịch, kiểm đếm và phân biệt tiền thật/ giả, giao tiếp và ứng xử.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.