Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Xử lý nợ - NH QLTD - MSB - Hồ Chí Minh

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Law / Legal Services, Banking, Finance / Investment
 • 30/11/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đang cần tuyển cho vị trí Giám đốc Xử lý nợ​ với mô tả công việc như sau:

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

1. Tiếp nhận bàn giao các khách hàng từ các NHCD.

2. Rà soát, phân tích, đánh giá thực trạng khoản vay, thực trạng khách hàng, tài sản…. Từ đó xây dựng phương án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai các biện pháp nhằm mục đích xử lý, thu hồi đối với các khoản nợ được giao.

3. Đánh giá hiệu quả công tác Xử lý nợ và kiến nghị, hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích hợp nâng cao hiệu quả quản lý khách hàng và thu hồi nợ tại MSB. 

4. Tổ chức xây dựng và trình triển khai các phương án mua bán nợ đối với các Khách hàng được giao.

5. Phối hợp với các đơn vị trong việc thực hiện các Báo cáo liên quan tới Xử lý nợ rủi ro, nợ xấu trong hệ thống MSB.

6. Phối hợp xây dựng, chuẩn hóa hồ sơ, mẫu biểu dùng trong việc tiếp nhận, quản lý và Xử lý nợ.

7. Các nhiệm vụ khác được giao

Job Requirement

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Luật

2. Kinh nghiệm:

- Có 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực (chức danh này) hoặc trong lĩnh vực có liên quan.

- Có kinh nghiệm về nghiệp vụ Xử lý nợ

3. Yêu cầu khác:

- Có kĩ năng đàm phán khách hàng, làm việc với các cơ quan chuyên trách nhà nước, áp lực công việc cao

- Yêu cầu về ngoại hình, thái độ 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.