Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Vận hành tiền mặt cấp 2 - Ngân hàng định chế tài chính - MSB - Hà Nội

 • Ha Noi
 • Director
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Banking, Executive management, Finance / Investment
 • 28/02/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Triển khai các hoạt hoạt động vận hành tiền mặt hàng ngày nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả

2. Sử dụng các nguồn lực vận hành tiền mặt một cách hợp lý và hiệu quả

3. Tuân thủ các quy định của Pháp luật và Maritime Bank

4.  Xây dựng và tham gia xây dựng Quy trình, Quy chế, Chính sách liên quan theo sự phân công

5. Quản lý tiền mặt tồn quỹ tại kho quỹ

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trong và ngoài nước trở lên, chuyên ngành Kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương, QTKD
- Ngoại ngữ: TOEIC tối thiểu 450 điểm
- Tin học: thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:
- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính tại các tổ chức tài chính trong nước hoặc quốc tế, khuyến khích kinh nghiệm bán các sản phẩm liên quan đến tiền mặt, vận hành dịch vụ tiền mặt
- Có ít nhất 2 năm ở vị trí Giám đốc VHTM cấp 1 hoặc 02 năm ở vị trí tương đương tại các công ty/tổ chức tài chính liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh tiền mặt

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung: Có hiểu biết chuyên sâu về kinh tế, tài chính, thị trường và luật pháp Việt Nam, thông lệ quốc tế
- Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về các sản phẩm dịch vụ tài chính, Am hiểu về quy định/ quy trình tại NHĐCTC và Maritime Bank về nghiệp vụ vận hành/ kinh doanh tiền mặt

4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm, Gắn bó với tổ chức
- Năng lực chung: Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện, Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi
- Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng tư duy chiến lược; Khả năng đánh giá và ra quyết định; Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc
- Năng lực chuyên môn: Kỹ năng phân tích và tổng hợp; Kỹ năng nhạy bén với thị trường; Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.