Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Trung tâm Tài chính Cộng đồng - CB- MSB - HCM

 • Ho Chi Minh (District 10, Binh Thanh District),  Ba Ria - Vung Tau
 • Manager
 • Permanent
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 31/12/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đang cần tuyển cho vị trí Giám đốc Trung tâm Tài chính Cộng đồng  với mô tả công việc như sau:

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh (Quận 10, quận Bình Thạnh); Bà Rịa​

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh
- Tổng hợp thông tin thị trường, khách hàng, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, cách thức, biện pháp tiếp cận, tiếp thị, tạo dựng quan hệ với chính quyền, tổ chức, hiệp hội, cá nhân...
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh được giao
- Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Trung tâm

2. Quản lý, theo dõi các khoản vay tại Trung tâm
- Quản lý nợ quá hạn, kiểm soát và đảm bảo tỷ lệ nợ xấu tại Trung tâm phù hợp với quy định của Maritime Bank
- Điều phối, giám sát việc thu hồi các khoản vay tại Trung tâm

3. Quản lý công tác chất lượng dịch vụ:
- Cập nhật và tổ chức thực hiện các chính sách, quy chế, quy định về chất lượng dịch vụ theo quy định của Maritime Bank
- Nghiên cứu, đề xuất, áp dụng các biện pháp tăng cường chất lượng dịch vụ tại Trung tâm
- Giám sát, đánh giá, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác chất lượng dịch vụ của từng cá nhân cũng như của Trung tâm nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ vượt trội cho khách hàng
- Giải quyết các công việc (khiếu nại, rủi ro...) thuộc thẩm quyền

4. Quản lý công tác vận hành tại Trung tâm:
-  Quản lý các công tác: Xây dựng cơ bản, chi tiêu, mua sắm, trang bị và sử dụng tài sản, công cụ lao động và các hoạt động hành chánh khác một cách khoa học, hiệu quả và tiết kiệm
- Kiểm soát tuân thủ, quản trị rủi ro

5. Quản lý và phát triển nhân sự:
- Quản lý, phân công công việc, giao chỉ tiêu, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV
- Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong Trung tâm và tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm đào tạo, M-Talent
- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan
- Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ nhân sự của Trung tâm
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị

Job Requirement

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng ...
- Tiếng Anh trình độ B1
- Thành thạo tin học văn phòng
2. Kinh nghiệm: Có từ 02-03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng, quản lý rủi ro tại các tổ chức tín dụng và ít nhất 3 năm giữ cương vị quản lý
3. Kiến thức:
- Am hiểu hệ thống
- Am hiểu các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng
- Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị
- Có hiểu biết về kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương
4. Năng lực:
- Khả năng lãnh đạo
- Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
- Khả năng xây dựng các mối quan hệ
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, tư vấn
- Khả năng phân tích, tư duy logic
- Khả năng kiểm soát chi phí
5. Các yêu cầu khác: Có ít nhất 10 năm sinh sống tại địa phương, có quan hệ tốt tại địa phương

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.