Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Trung tâm kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp - SME - MSB

 • Ho Chi Minh, Ha Noi, Bac Ninh, Quang Ninh
 • Director
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Banking, Executive management, Finance / Investment
 • 28/02/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tổ chức triển khai hoạt động bán hàng tại Trung tâm KHDN phụ trách:
- Quản lý danh mục Khách hàng bao gồm duy trì và phát triển mối quan hệ với Khách hàng hiện hữu cũng như tiềm năng  nhằm tăng cường hiệu quả kinh doanh cho phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp
- Xây dựng và quản lý kế hoạch ngân sách hoạt động hàng năm.
- Xây dựng/duy trì quan hệ với các Khách hàng then chốt.
- Định kỳ rà soát và đánh giá hiệu quả kinh doanh theo các tiêu chí (mức độ sinh lời của từng Khách hàng & chuỗi giá trị/danh mục Khách hàng của từng cán bộ bán hàng) nhằm đưa ra biện pháp khắc phục khi cần thiết.
- Phối hợp với các bộ phận phòng ban liên quan để đưa ra các ý kiến thường xuyên trong việc cải tiến để phát triển sản phẩm, dịch vụ và bán chéo sản phẩm cho Khách hàng theo phân khúc phụ trách

2. Kiểm soát rủi ro:
- Tổ chức việc giám sát, thu hồi nợ gốc, lãi Khách hàng theo quy định;
- Định kỳ rà soát danh mục khách hàng với RM và phối hợp với đơn vị có chức năng cảnh báo sớm để kịp thời nhận biết những dấu hiệu rủi ro từ phía khách hàng, qua đó đưa ra những đề xuất để kịp thời ngăn chặn những thiệt hại cho Ngân hàng.
- Chủ động phối hợp với QLKD khắc phục các lỗi chứng từ quá hạn.
- Khắc phục kịp thời các lỗi đề xuất bởi KTNB/ Thanh tra/Giám sát NHNN

3. Công tác Quản trị nhân sự:
- Triển khai phân bổ KPI cho nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo thống nhất chung với định hướng phát triển của phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp
- Lập kế hoạch đào tạo phát triển nhân sự phù hợp với ngân sách và năng lực cán bộ bán hàng trực tiếp quản lý.
- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, các chương trình hành động của đơn vị, đề xuất khen thưởng kỷ luật với CBNV trong đơn vị.
- Tham gia tuyển dụng và đề xuất xây dựng/điều chỉnh chính sách nhân sự, chính sách thu hút và giữ chân nhân tài để xây dựng đội ngũ của đơn vị.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị.  

4. Các nhiệm vụ, công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền

Job Requirement

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh,
- Tiếng Anh: Tương đương TOEIC từ 500 điểm trở lên
- Vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 7 năm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính;
- Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu có 04 kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương cấp Giám đốc chi nhánh trở lên .

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:
 + Am hiểu tổ chức MSB:
 + Am hiểu lĩnh vực Ngân hàng: Hiểu biết các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng;
 + Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp:  Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng; Có kiến thức tốt về Bán hàng, Makerting và Thẩm định Doanh nghiệp;
- Kiến thức chuyên môn:
 + Am hiểu chính sách, quy trình, quy định trong Đơn vị: các quy trình Vận hành hoạt động tại TTKHDN;
 + Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị: Am hiểu sản phẩm, dịch vụ dành cho từng phân khúc khách hàng của Maritime Bank và sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh;

4. Năng lực:
- Năng lực chung:
+ Khả năng xây dựng các mối quan hệ;
+ Khả năng đàm phán;
+ Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
+ Tinh thần trách nhiệm
- Năng lực quản lý/lãnh đạo:
+ Khả năng lãnh đào và tạo động lực
+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
+ Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc
+ Khả năng quản trị sự thay đổi
- Năng lực chuyên môn:
+ Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng
+ Khả năng thẩm định khách hàng
+ Khả năng nhận biết và quản trị rủi ro
+ Khả năng thấu hiểu khách hàng5. Các yêu cầu khác: Tuân thủ pháp lý

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.