Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Quản trị Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ - KCN - Maritime Bank - Hà Nội

 • Ha Noi
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 6 - 8 Years
 • Negotiable
 • IT - Software, Banking, Advertising / PR / Communications, Finance / Investment
 • 10/11/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển vị trí Giám đốc Quản trị Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ với mô tả công việc như sau:

1. Tổ chức triển khai các nội dung công việc thuộc mảng quản trị kiến trúc công nghệ
- Xây dựng và triển khai các quy trình và quy định quản lý kiến trúc
- Xây dựng kiến trúc công nghệ tổng thể cho khách hàng
- Đánh giá kiến trúc hệ thống công nghệ hiện tại để xác định lộ trình phát triển của kiến trúc hệ thống công nghệ đáp ứng kế hoạch và định hướng kinh doanh của khách hàng
- Cung cấp các kiến trúc giải pháp cho các dự án công nghệ cụ thể; Tổ chức việc giám sát nhằm đảm bảo các kiến trúc giải pháp đã lựa chọn được triển khai, đánh giá tính hiệu quả sau khi triển khai
- Tổ chức thực hiện phân tích các xu hướng công nghệ nhằm xác định những ảnh hưởng đến kiến trúc và doanh nghiệp
- Tổ chức thực hiện đánh giá và lựa chọn các tiêu chuẩn trong kiến trúc

2. Nhiệm vụ quản lý rủi ro
- Tham gia xây dựng quy trình, chính sách nhằm quản lý rủi ro một cách hiệu quả
- Xác định và kiểm soát nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động đối với kiến trúc của các hệ thống hiện tại
- Đảm bảo các thành viên trong nhóm tuân thủ các chính sách và quy trình đã được phê duyệt của khối Công nghệ/Maritime Bank và những yêu cầu pháp lý có liên quan khác

3. Nhiệm vụ sáng tạo, cải tiến
- Tổ chức thực hiện xây dựng và triển khai các phương pháp, quy trình cho phép tái sử dụng và tối ưu hóa chi phí, nguồn lực...

4. Nhiệm vụ quản lý chất lượng
- Truyền thông các quy định, quy trình về quản lý chất lượng dịch vụ cho khách hàng
- Cung cấp các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng

5. Chỉ tiêu Lãnh đạo/ Quản lý nhân sự
- Quản lý và lãnh đạo trực tiếp đến các thành viên trong nhóm; Quản lý con người và công việc liên quan khác theo chính sách nhân sự của khối Công nghệ
- Khuyến khích sự trung thực và tinh thần làm vệc của các thành viên trong nhóm; Xác định các ứng viên tiềm năng cao và phát triển họ thông qua quản lý tài năng
- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhân sự bao gồm việc tuyển dụng và ra quyết định tuyển dụng đối với nhân viên mới, thiết kế KRA và KPI, lập các kế hoạch đào tạo và phát triển, giám sát công việc, cung cấp thông tin phản hồi chính thức và không chính thức, thực hiện các thủ tục kỷ luật khi cần thiết, công nhận và khen thưởng nhân viên, v..v
- Tổ chức các buổi truyền thông về chiến lược và kế hoạch của tổ chức cho các thành viên để đảm bảo các thành viên hiểu được chiến lược tổng thể và có thể làm việc hiệu quả
- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để cải thiện năng suất và hiệu suất nhân viên để xây dựng một nhóm làm việc hiệu suất cao 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin Truyền thông hoặc Khoa học Máy tính. Có bằng Thạc sỹ của một trong các ngành trên là lợi thế
- Có ít nhất 06 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng
- Có kinh nghiệm chuyên sâu về việc cung cấp các giải pháp cho 1 chu trình dự án
- Có kinh nghiệm trong vai trò chiến lược và kiến trúc công nghệ
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý một đơn vị (phòng, ban, khối, công ty) cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và quản lý dự án công nghệ thông tin
- Có kiến thức chuyên sâu ở một trong các lĩnh vực sau: hệ thống ngân hàng lõi, hệ thống thanh toán, hệ thống quản trị QHKH, hệ thống kho dữ liệu, hệ thống thông tin quản trị, ngân hàng trực tuyến và thương mại điện tử, hệ thống an toàn thông tin
- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý
- Kỹ năng giao tiếp tốt; Kỹ năng trao đổi và làm việc kết hợp với khách hàng; Kỹ năng đàm phán
- Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý nhóm
- Kỹ năng quản lý dự án; Kỹ năng quản lý thời gian và nguồn lực
- Kỹ năng khái quát, phân tích và giải quyết vấn đề
- Kỹ năng quản lý nhà cung cấp

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.