Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Quản lý tài sản - KVH - Hà Nội

 • Ha Noi
 • Director
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Law / Legal Services, Executive management, Finance / Investment
 • 30/03/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1.Tổ chức thực hiện nghiệp vụ quản lý tài sản sử dụng cho hoạt động Kinh doanh thông thường tuân thủ quy định, hiệu quả sử dụng và đảm bảo chất lượng dịch vụ
- Tổ chức và thực hiện công tác tiếp nhận, cấp phát, điều phối, khai thác và quản lý, bảo quản tài sản của MSB trên toàn hàng
- Tổ chức và thực hiện công tác mua sắm phục vụ cho việc mở mới và yêu cầu trang bị thay thế tài sản và CCLD (bao gồm mua sắm ATM) toàn hàng.
- Lập kế hoạch và triển khai công tác mua tài sản định kỳ; và dự phòng hàng có sẵn phục vụ đơn vị;
- Tổ chức và thực hiện công tác thanh lý tài sản trên toàn hàng
- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, định mức cấp phát trang thiết bị áp dụng đối với từng chức danh và đơn vị;
- Phối hợp cùng Tài chính Kế hoạch, Quản lý tài sản tại đơn vị tổ chức kiểm kê tài sản theo định kỳ
- Quản lý đối tác cung cấp dịch vụ về tài sản bao gồm: Phối hợp với đơn vị thẩm định tìm kiếm đối tác, tổ chức đánh giá chất lượng và dịch vụ đơn vị cung cấp, quản lý và triển khai thực hiện các hợp đồng nguyên tắc về mua sắm và dịch vụ.
- Tổ chức và thực hiện thanh quyết toán, theo dõi công nợ, kiểm tra, đôn đốc công nợ trong công tác mua sắm đối với khách hàng và nhà cung cấp;
- Thực hiện triển khai mua bảo hiểm và bồi thường tổn thất theo hợp đồng bảo hiểm tài sản

2.Tổ chức công tác in ấn chỉ và cung cấp ấn chỉ, ấn phẩm, vật phẩm trên toàn hệ thống
- Quản lý và tổ chức công tác in ấn theo mẫu biểu quy định bao gồm Ấn chỉ quan trọng và ấn chỉ thông thường;
- Tổ chức thực hiện cấp phát, thu hồi ấn chỉ, ấn phẩm, vật phẩm trên toàn hàng
- Quản lý ấn chỉ, ấn phẩm, vật phẩm  tại kho an toàn và tổ chức kiểm kê kho định kỳ theo quy định.

3.Tổ chức quản lý và khai thác tài sản phục vụ mục đích kinh doanh khác (Quản lý đối tác ủy thác về quản lý và khai thác tài sản)
- Tổ chức thực hiện giám sát công tác tiếp nhận,  quản lý các hồ sơ tài sản và hồ sơ kỹ thuật của tài sản phục vụ kinh doanh khác là các tài sản gán xiết nợ (Bất động sản, Phương tiện vận tải tàu,...)
- Tổ chức trực tiếp hoặc thực hiện ủy thác hoạt động quản lý, khai thác tài sản,  thanh lý tài sản và thực hiện thủ tục liên quan;
- Tổ chức thực hiện theo dõi công nợ, kiểm tra, đôn đốc công nợ, giám sát chất lượng dịch vụ đối với khách hàng và nhà cung cấp;
- Tìm kiếm và quản lý đối tác để ủy thác quản lý, chuyên khai thác tàu biển và các tài sản khác trong từng thời kỳ
- Theo dõi, đánh giá các phương án quản lý khai thác (Kế hoạch hoạt động của tài sản, phân tích toàn diện các chi phí phát sinh, dự đoán được các chi phí hoạt động phát sinh trong tương lai để cân đối nguồn lực cho chủ sở hữu, các nhà khai thác và các bên liên quan khác biết để ra quyết định đầu tư và khai thác phù hợp )
- Đánh giá và Tham mưu việc đầu tư, quản lý và khai thác hiệu quả tài sản về hoạt động kỹ thuật và chiến lược khai thác.

4. Quản lý, xây dựng ngân sách, kế hoạch; xây dựng quy định, quy chế, quản lý hệ thống báo cáo quản trị tài sản:
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản hàng năm theo quy định hiện hành của Maritime Bank;
- Theo dõi, thực hiện ngân sách của đơn vị/toàn hàng theo hạn mức đã được duyệt.
- Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của Phòng theo định hướng hoạt động của Trung tâm.
- Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
- Kiểm soát và Chủ động đề xuất giải pháp kế hoạch và cách thức giải quyết đưa ra những giải pháp định hướng mang lại hiệu quả cao nhất của việc sử dụng, khai thác  tài sản trên toàn hệ thống nâng cao và hiệu quả công việc
- Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Phòng
- Định hướng, chỉ đạo và giám sát các công tác quản lý tài sản thuộc chức năng nhiệm vụ của Giám đốc Quản lý Tài sản để đảm bảo hoạt động quản lý tài sản thực hiện hiệu quả, đáp ứng chiến lược của MSB từng thời kỳ.

5 . Quản lý mục tiêu, kế hoạch của phòng và quản lý nhân viên trong phòng:
- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV trong phòng;
- Đạo tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong phòng;
- Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của đơn vị được giao quản lý;
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị.

Job Requirement

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Tài chính Kinh tế, Kinh tế tàu biển, Quản trị hành chính, Kế toán
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm văn phòng
- Giao tiếp tiếng Anh tốt

2. Kinh nghiệm: Có 5 năm làm việc trong lĩnh vực tương đương, có ít nhất 02 năm giữ cương vị quản lý
Ưu tiên: Có kinh nghiệm 03 năm làm kế toán trưởng/kế toán tổng hợp hoặc tương đương trong các công ty lĩnh vực quản lý và khai thác tàu biển.

3. Kiến thức:
- Am hiểu về pháp luật, kinh tế, kế toán và kiến thức về quản lý tài sản, quản lý và khai thác tàu
- Hiểu biết các văn bản pháp quy về quản lý tài sản và khai thác tài sản đầu tư, khai thác tàu.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Khả năng kiểm soát chi phí
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình
- Tư duy tổng hợp và xem xét vấn đề một cách logic
- Khả năng tổ chức và thực hiện công việc đúng tiến độ
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
- Khả năng đánh giá và giải quyết vấn đề
- Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến

5. Các yêu cầu khác: Cẩn thận, chịu được áp lực cao trong công việc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.