Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Quản lý Quan hệ khách hàng Chiến lược (Xử lý nợ) - NHQLTD - MSB - Hồ Chí Minh

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • 5 - 6 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 31/10/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đang cần tuyển cho vị trí Giám đốc Quản lý Quan hệ Khách hàng Chiến lược (Xử lý nợ) - Ngân hàng Quản lý Tín dụng​ với mô tả công việc như sau:

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

1. Quản lý khách hàng cũ từ Ban QL KHCL, nhận bàn giao KH từ các Ngân hàng chuyên doanh hoặc các đơn vị khác khi được chỉ định; Rà soát, phân tích, đánh giá, thực trạng khoản vay, tài sản,…; Xây dựng các phương án quản lý khách hàng, cải thiện tình trạng nợ, thu hồi nợ

2. Trình cấp tín dụng đối với các KH có nhu cầu có chất đặc thù về quan hệ/dư nợ/xử lý các khoản nợ tiềm ẩn rủi ro tại MSB 

3. Trình cấp tín dụng đối với các KH khác có nhu cầu.

4. Quản lý trực tiếp dòng tiền một số dự án của KH đặc thù được phân công để điều tiết bảo đảm hiệu quả tối ưu thu nợ/xử lý nợ.

5. Tư vấn, lập phương án và trình triển khai thực hiện các biện pháp xử lý nợ, thu hồi nợ đối với các khách hàng được giao

6. Hướng dẫn và phổ biến kinh nghiệm trong việc quản lý, thu hồi nợ tới các đơn vị liên quan trong hệ thống Maritime Bank;

7. Công tác quản lý 
- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng kỷ luật với CBNV trong đơn vị
- Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho CBNV
- Tham gia tuyển dung và xây dựng đội ngũ của đơn vị
- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế liên quan
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Job Requirement

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật
- Tiếng Anh trình độ C trở lên, có thể đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành
- Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính trong các lĩnh vực: Tín dụng DN, thẩm định/phê duyệt, xử lý nợ

3. Kiến thức:
- Am hiểu quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng
- Am hiểu quy trình, nghiệp vụ của ngân hàng
- Am hiểu hệ thống.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Khả năng phân tích, tư duy logic
- Khả năng xử lý các tình huống áp lực phát sinh trong công việc
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, duy trì các mối quan hệ tốt
- Khả năng lãnh đạo
- Khả năng hoạch định chiến lược
- Kỹ năng đào tạo và hướng dẫn.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.