Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Quan hệ Lao động - MTalent - Hà Nội

  • Ha Noi
  • Experienced (Non - Manager)
  • Negotiable
  • Administrative / Clerical, Human Resources
  • 31/08/2017

Job Description

Công ty Cổ phần quản trị nguồn nhân lực M-Talent tiền thân là Khối quản lý nhân tài của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank). Đến nay, M-Talent đã bước đầu khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực dịch vụ Tư vấn Tuyển dụng trên thị trường lao động. MTalent đang cần tuyển dụng cho vị trí Giám đốc Quan hệ Lao động với mô tả công việc như sau:

1. Đầu mối phối hợp Đơn vị xây dựng và kiểm soát định biên của Đơn vị

 - Tư vấn, đề xuất, trình cấp thẩm quyền phê duyệt định biên nhân sự cho các đơn vị căn cứ vào kế hoạch/mục tiêu kinh doanh trong năm

- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch nhân sự cho các đơn vị và là đầu mối phối hợp Tuyển dụng thực hiện tuyển các vị trí còn thiếu theo kế hoạch 

2. Công tác Quy hoạch Nhân sự 

- Thực hiện quy hoạch nhân sự theo nhu cầu từng giai đoạn của Đơn vị bao gồm việc tư vấn NLĐ phù hợp, thực hiện các thủ tục liên quan 

- Thực hiện lộ trình phát triển nghề nghiệp cho CBNV theo quy định 

3. Công tác Bổ nhiệm, miễn nhiệm Cán bộ
- Thực hiện việc theo dõi, tư vấn, hỗ trợ các đơn vị trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển các cán bộ quản lý đảm bảo tuân thủ đúng theo quy trình, quy định của đơn vị.
- Thực hiện các thủ tục liên quan tới việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển các cán bộ quản lý.
- Đầu mối tổ chức, phối hợp với các Đơn vị thực hiện việc công bố quyết định đối với các trường hợp cán bộ được bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của của cấp Chủ tịch Hội đồng Quản trị trở lên. Hướng dẫn Đơn vị thực hiện việc công bố hoặc giới thiệu nhân sự đối với các trường hợp khác...

4. Công tác tác bố trí, sắp xếp cán bộ
- Thực hiện việc giám sát, tư vấn, hỗ trợ các đơn vị trong việc điều động, điều chuyển, bố trí, sắp xếp nhân sự đảm bảo tuân thủ đúng theo quy trình, quy định của đơn vị.
- Thực hiện các thủ tục liên quan tới các đề xuất điều chỉnh lương, thay đổi cấp bậc cán bộ.
- Đầu mối tổ chức, phối hợp với các Đơn vị thực hiện việc giới thiệu nhân sự mới, hỗ trợ lao động mới trong quá trình hòa nhập môi trường công việc.

5. Hỗ trợ các đơn vị xử lý các đề xuất về nhân sự
- Tham gia tư vấn, hướng dẫn các đơn vị, người lao động thực hiện các vấn đề về quan hệ lao động: Ký/tạm hoãn/chấm dứt HĐLĐ, giải quyết các chế độ chính sách của Người lao động...
-  Đầu mối tổ chức, phối hợp với các Đơn vị thực hiện việc hỗ trợ người lao động xác nhận với các đơn vị về trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan.

6. Tiếp nhận, xử lý, giải đáp thắc mắc, tâm tư nguyện vọng về Chính sách nhân sự
- Thực hiện các chương trình truyền thông về kênh thu thập ý kiến và nguyện vọng CBNV.
- Xử lý và điều phối Xử lý thông tin để đảm bảo giải quyết triệt để các ý kiến, thắc mắc, tâm tư nguyện vọng từ NLĐ.
- Báo cáo thông kê định kỳ và tổng hợp phân tích, đề xuất giải pháp để tăng sự thỏa mãn của người lao động tại đơn vị.

7. Thực hiện công tác Khen thưởng 

- Tư vấn, xây dựng các chương trình Thi đua Khen thưởng cho Đơn vị dựa trên đặc thù công việc và Qũy khen thưởng được phê duyệt hàng năm

 - Triển khai các chương trình Thi đua Khen thưởng được phê duyệt và tư vấn các trường hợp được khen thưởng đột xuất 

8. Các công việc khác
- Nghiên cứu, xây dựng các quy trình, mẫu biểu nghiệp vụ phục vụ công việc
- Tham mưu, tư vấn, hỗ trợ cho Giám đốc Quản trị Nhân sự các công việc chung của KA.
- Hướng dẫn, đào tạo GĐ QHLĐ cấp 1, GĐ QHLĐ cấp 2, chuyên viên, nhân viên trong KA theo sự phân công của Giám đốc Quản trị Nhân sự.
- Tham gia giảng dạy theo yêu cầu của Trung tâm đào tạo.

Job Requirement

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Hành chính văn phòng và các ngành có liên quan
- Tiếng Anh trình độ B
- Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm QTNS

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 - 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị nhân sự tại các công ty lớn (ưu tiên trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và các lĩnh vực hoạt động của các khách hàng Key account)

3. Kiến thức:
- Có kiến thức hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực Nhân sự; Luật lao động; Luật BHXH; Luật Thuế TNCN; Quản lý hiệu suất…
- Am hiểu lĩnh vực hoạt động của các Khách hàng.

4. Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình
- Kỹ năng quản lý, sắp xếp công việc khoa học
- Khả năng đánh giá và giải quyết vấn đề
- Khả năng xây dựng mối quan hệ

 

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.