Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB

 • Khanh Hoa
 • Director
 • Permanent
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Customer Service, Banking, Finance / Investment
 • 25/02/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Duy trì và phát triển danh mục đầu tư của danh sách khách hàng ưu tiên được giao

- Có kế hoạch khai thác danh mục khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng có hiệu quả để chuyển đổi thành khách hàng ưu tiên

- Tìm kiếm, mở rộng và phát triển số lượng khách hàng ưu tiên cho Ngân hàng

- Giải thích, tư vấn và thuyết phục khách hàng ưu tiên sử dụng các sản phẩm và dịch vụ phù hợp

- Tìm hiểu, phân tích nhu cầu khách hàng ưu tiên để tăng cường cơ hội bán chéo các sản phẩm và dịch vụ (Bảo hiểm Nhân Thọ - Phi Nhân Thọ, Casa, FD, Đầu tư Phái sinh tiền tệ, Chứng chỉ Quỹ, Thẻ Tín dụng..)

- Thường xuyên chăm sóc và khuyến khích khách hàng tăng tần suất và khối lượng giao dịch để đạt được chỉ tiêu lợi nhuận được giao

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ của Ngân hàng ưu tiên khi phục vụ khách hàng

Job Requirement

- Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, ưu tiên tốt nghiệp từ nước ngoài;

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong quản lý quan hệ khách hàng, tư vấn dịch vụ tài chính, bán hàng và hoặc kinh nghiệm làm việc với khách hàng cao cấp;

- Kỹ năng bán hàng tốt; Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng;

- Có kiến thức rộng trong lĩnh vực tài chính: thị trường, sản phẩm.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.