Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Phát triển Sản phẩm Phái sinh - FI - Maritime Bank - Hà Nội

 • Ha Noi
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 03/12/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển vị trí Giám đốc Phát triển Sản phẩm Phái sinh với mô tả công việc như sau:

- Tham gia xây dựng các sản phẩm tài chính cấu trúc đơn giản mới cho Ngân hàng Định chế Tài chính dựa trên nhu cầu thực tế của các khách hàng

+ Các sản phẩm liên quan đến tiền gửi, tín dụng

+ Các sản phẩm đầu tư

+ Một số sản phẩm hedging đặc biệt    

- Hỗ trợ việc triển khai các dịch vụ mới, phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng quy trình hoạt động và xử lý giao dịch    

- Quản lý và theo dõi các danh mục sản phẩm cấu trúc tương ứng    

- Phối hợp với GĐ BH&PTKD trong quá trình thiết kế sản phẩm mới, tham gia các cuộc họp với khách hàng để trình bày về sản phẩm mới    

- Giám sát hiệu quả hoạt động và điều chỉnh sản phẩm dịch vụ cho phù hợp sau khi triển khai    

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Maritime Bank và theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền khác của Maritime Bank.    

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Kinh tế, Thương mại

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính tại các tổ chức tài chính trong nước hoặc quốc tế đặc biệt là kinh nghiệm về các sản phẩm tài chính, sản phẩm cấu trúc

- Có hiểu biết chuyên sâu về kinh tế, tài chính, thị trường và luật pháp Việt Nam, thông lệ quốc tế

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp: Có kỹ năng chuyên sâu về phân tích và tổng hợp thông tin và đưa ra những đề xuất khả thi cả trong các vấn đề kinh tế vĩ mô và ngành tài chính

- Kỹ năng quan hệ: Có quan hệ tốt với các mối quan hệ trực tiếp với công việc, được tôn trọng và hỗ trợ khi có yêu cầu

- Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin trong giao tiếp, tạo sự thoải mái cho đối phương

- Kỹ năng tổ chức và triển khai công việc: Tổ chức công việc một cách khoa học, đạt hiệu quả cao, vượt mục tiêu đề ra. Có khả năng giải quyết các phát sinh trong mọi trường hợp, kể cả hỗ trợ đồng nghiệp để đảm bảo tiến độ công việc chung

- Tiếng Anh: Sử dụng tốt tiếng Anh giao tiếp

- Tin học: Sử dụng thành thạo các ứng dụng Tin học văn phòng và Internet. Thành thạo các công cụ lập trình, xây dựng mô hình định giá các sản phẩm tài chính là một lợi thế 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.