Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Kế toán Chi tiêu - MSB - Hà Nội

  • Ha Noi
  • Team Leader / Supervisor
  • Negotiable
  • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
  • 15/10/2017

Job Description

Khách hàng của chúng tôi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) được thành lập vào năm 1991. Đến nay, Maritime Bank đã trở thành một ngân hàng thương mại cổ phần phát triển mạnh, bền vững và tạo được niềm tin đối với khách hàng. Chúng tôi đang cần tuyển cho vị trí Giám đốc Kế toán Chi tiêu với mô tả công việc như sau:

1. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ của kế toán
- Kiểm soát hồ sơ chứng từ, định mức;
- Tổ chức chỉ đạo hạch toán kế toán trên các phân hệ nghiệp vụ;
- Quản lý tài sản trên sổ sách tại Hội sở và các Chi nhánh mình quản lý; định kỳ đối chiếu với bộ phận quản lý hiện vật đối với các tài sản, công cụ lao động tại Hội sở;
- Chỉ đạo việc thực hiện nghĩa vụ thuế và lập báo cáo thuế đối với cơ quan quản lý thuế.

2. Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ đầu tư tài sản:
- Thẩm định Hồ sơ dự toán, thực hiện quyết toán các dự án đầu tư, mua sắm tài sản thuộc công tác Phát triển mạng lưới trong hệ thống Maritime Bank;
- Thẩm định Hồ sơ dự toán, thẩm định hợp đồng mua bán, thực hiện quyết toán các dự án đầu tư, mua sắm tài sản là tài sản thông thường (ví dụ: công cụ lao động, vật liệu....) trong hệ thống Maritime Bank;
- Thẩm định Hồ sơ dự toán, thẩm định Hồ sơ mời thầu, tham gia chấm thầu, đàm phán hợp đồng, thẩm định hợp đồng mua bán, thực hiện quyết toán các dự án đầu tư, mua sắm tài sản là tài sản cố định và tài sản công nghệ trong hệ thống Maritime Bank;
- Thẩm định các hợp đồng dịch vụ thuê ngoài của Maritime Bank;
- Kiểm soát hồ sơ tạm ứng/thanh toán và thực hiện phê duyệt hạch toán kế toán.

3. Tham gia xây dựng, hướng dẫn, tổ chức triển khai các quy chế, quy định, chính sách, chế độ kế toán liên quan tới kế toán chi tiêu nội bộ, và đầu tư mua sắm
- Tham gia xây dựng quy trình, quy chế chính sách liên quan đến lĩnh vực chi tiêu, đầu tư mua sắm
- Tổ chức hướng dẫn thực hiện trong toàn hệ thống MSB

4. Tham gia tổ chức, chỉ đạo triển khai quyết toán năm, thanh tra, kiểm tra nội bộ và bên ngoài MSB
- Tổ chức chỉ đạo công tác quyết toán, thanh tra, kiểm tra
- Tham gia đề xuất liên quan đề xuất giải pháp liên quan đến công tác quyết toán

5. Quản lý mục tiêu của phòng và quản lý nhân sự phòng
- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV trong phòng
- Đạo tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong phòng
- Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của đơn vị được giao quản lý
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị

Job Requirement

1. Trình độ:  Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm làm kế toán ngân hàng và 3 năm làm chức vụ quản lý

3. Kiến thức:
- Hiểu biết các quy định Pháp luật về kế toán, thuế, xây dựng cơ bản
- Có kiến thức chuyên sâu về Kế toán ngân hàng, Kế toán doanh nghiệp
- Thành thạo Tin học văn phòng
- Tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành cấp độ C

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý
- Tư duy logic và kỹ năng con số
- Làm việc môi trường áp lực cao

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.