Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Giao dịch Trái phiếu Chính phủ - FI - Maritime Bank - Hà Nội

 • Ha Noi
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 4 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 03/12/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển vị trí Giám đốc Giao dịch Trái phiếu Chính phủ với mô tả công việc như sau:

- Tham gia giao dịch trái phiếu chính phủ và các sản phẩm, dịch vụ liên quan một cách an toàn, hiệu quả và chuyên nghiệp nhằm mang lại lợi nhuận cho Maritime Bank trong phạm vi rủi ro cho phép

- Nắm giữ trạng thái trong điều kiện và phạm vi rủi ro cho phép nhằm mang về lợi nhuận cho ngân hàng

- Hỗ trợ, đào tạo cho các GĐ QHKH và GĐ BH&PTKD về các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến trái phiếu chính phủ

- Phối hợp với GĐ QLDM & PTSP trong việc thiết kế các sản phẩm mới liên quan đến trái phiếu chính phủ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Maritime Bank và theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền khác của Maritime Bank

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Kinh tế, Thương mại
-  Sử dụng tốt tiếng Anh
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng Tin học văn phòng và Internet
- Kinh nghiệm:

+ Với GĐ GDTPCP cấp 1: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính tại các tổ chức tài chính trong nước hoặc quốc tế đặc biệt kinh nghiệm liên quan đến trái phiếu chính phủ
+ Với GĐ GDTPCP cấp 2: Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính tại các tổ chức tài chính trong nước hoặc quốc tế đặc biệt kinh nghiệm liên quan đến trái phiếu chính phủ

- Có hiểu biết chuyên sâu về kinh tế, tài chính, thị trường và luật pháp Việt Nam, thông lệ quốc tế, đặc biệt là trái phiếu chính phủ và các sản phẩm, dịch vụ liên quan
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp: Có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin và đưa ra những đề xuất khả thi cả trong các vấn đề kinh doanh của bộ phận
- Kỹ năng Xây dựng mối quan hệ: Thiết lập quan hệ làm việc bền vững với các đối tác khách hàng và đồng nghiệp
- Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt
- Kỹ năng tổ chức và triển khai công việc: Tổ chức công việc một cách khoa học, đạt hiệu quả cao, vượt mục tiêu đề ra. Có khả năng giải quyết các khó khăn phát sinh trong công việc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.