Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - KVH - MSB - Bình Phước, Bạc Liêu, Hậu Giang, Ninh Thuận, Trà Vinh, Gia Lai

 • Bac Lieu, Binh Phuoc, Gia Lai, Hau Giang, Ninh Thuan, Tra Vinh
 • Manager
 • Permanent
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Banking, Customer Service, Finance / Investment
 • 30/06/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đang cần tuyển Giám đốc Dịch vụ khách hàng với mô tả công việc như sau:

Địa điểm làm việc: Bình Phước - Bạc Liêu - Hậu Giang - Ninh Thuận - Trà Vinh - Gia Lai

1. Quản lý, tổ chức thực hiện công tác dịch vụ khách hàng tại địa bàn được phân công

- Tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ khách hàng cho các đơn vị kinh doanh, khách hàng tại địa bàn được giao;

- Tổ chức dịch vụ thanh toán tại địa bàn được giao;

- Kiểm soát các giao dịch nghiệp vụ, báo cáo do nhân viên thực hiện;

- Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các giải pháp nhằm tối ưu hóa hoạt động dịch vụ khách hàng một cách hiệu quả, an toàn theo đúng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ;

- Điều phối cán bộ tham gia hỗ trợ đơn vị kinh doanh thực hiện các chiến dịch, chương trình marketing và bán sản phẩm;

- Đôn đốc CBNV trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh.

2. Quản lý, điều phối CBNV thực hiện công tác vận hành kho quỹ tại địa bàn nếu được phân công phụ trách

- Tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ kho quỹ cho các đơn vị kinh doanh, khách hàng;

- Quản lý ATM, tổ chức hoạt động tiếp và kiểm quỹ ATM tại địa bàn được giao.

3. Đảm bảo chất lượng dịch vụ và đảm bảo tính thanh khoản phục vụ hoạt động kinh doanh

- Kiểm soát và duy trì chất lượng dịch vụ trong hoạt động dịch vụ khách hàng cho các ĐVKD và khách hàng theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đã cam kết;

- Tổ chức các biện pháp cân đối nguồn tiền mặt, nguồn chuyển khoản và duy trì thanh khoản đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của đơn vị;

- Phân tích, đánh giá các báo cáo chất lượng dịch vụ; Đề xuất ý kiến, giải pháp để cải thiện chất lượng dịch vụ;

- Là đầu mối giải quyết các vấn đề liên quan đến các bên trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng và đơn vị kinh doanh.

4. Quản lý mục tiêu của phòng và cán bộ nhân viên

- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo CBNV, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV; Tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm đào tạo;

- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan;

- Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của đơn vị được giao quản lý;

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị.

5. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo

Job Requirement

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, kinh tế, ngân hàng....

- Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm kinh nghiệm kiểm soát trong hoạt động dịch vụ khách hàng hoặc 1 năm làm công tác quản lý ở vị trí tương đương;

- Tiếng Anh: cấp độ B trở lên, đọc hiểu văn bản chứng từ bằng tiếng Anh;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.