Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

GĐ Trung tâm Kênh bán - EB - Maritime Bank - Hà Nội

 • Ha Noi
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 12 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 31/01/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển vị trí Gíam đốc Trung tâm Kênh bán với mô tả công việc như sau:

1. Tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh tại các Kênh bán hàng (TT KHDN) theo định hướng chiến lược của NHDN
-  Xây dựng, phát triển mạng lưới Trung tâm bán hàng theo định hướng phát triển về trong từng thời kỳ
 - Triển khai kế hoạch về doanh thu và chi phí tại các Trung tâm KHDN nhằm đảm bảo hoàn thành/ vượt mức chỉ tiêu kinh doanh được giao
- Chịu trách nhiệm về hiệu quả của các Trung tâm KHDN trên địa bàn phụ trách; triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
- Đầu mối phối hợp tổ chức và triển khai các Chiến dịch bán hàng, các Chương trình thi đua, thúc đẩy kinh doanh do Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh xây dựng
- Tổ chức triển khai thực hiện bán chéo với các NHCD khác theo mục tiêu từng thời kỳ
- Quản lý chất lượng dịch vụ chung tại các TT KHDN đảm bảo thực hiện theo mục tiêu chung của toàn MSB

2. Tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh qua Kênh bán thay thế
- Lập kế hoạch và triển khai bán hàng trên các kênh thay thế
- Phối hợp với Khối Marketing & Truyền thông, Khối Công nghệ và các bộ phận liên quan khác xây dựng công cụ để quản trị bán hàng trên các kênh thay thế hiệu quả
- Thực hiện xây dựng, củng cố, tăng cường năng lực bán hàng và cung cấp dịch vụ của MSB qua các kênh thay thế
- Triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng thông qua các kênh thay thế định kỳ hoặc theo chương trình/ chiến dịch;ví dụ: Chào các chương trình khuyến mại, các chương trình/sản phẩm thiết kế riêng cho Khách hàng,...

3. Quản lý Chất lượng dịch vụ tại Phân khúc KHDN
- Tổ chức thực hiện, đôn đốc và giám sát việc cung cấp dịch vụ cho Khách hàng tại Phân khúc khách hàng phụ trách
- Trực tiếp tiếp nhận các phản hồi từ Khách hàng, đặc biệt từ các Khách hàng lõi để cho ghi nhận về chất lượng dịch vụ, sản phẩm
- Tổ chức chỉ đạo, xây dựng và phối hợp với các bên (nội bộ ngân hàng) để đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
- Đầu mối tiếp nhận và giải quyết khiếu kiện trực tiếp từ khách hàng trong trường hợp các yêu cầu của Khách hàng chưa được cấp quản lý cấp dưới theo phân cấp giải quyết thỏa đáng

4. Quản lý tuân thủ và kiểm soát rủi ro tại Phân khúc KHDN
- Chịu trách nhiệm trong việc quản lý và phối hợp quản lý để phòng chống rủi ro tín dụng và các rủi ro liên quan của danh mục
- Triển khai công tác đào tạo và kiểm soát chất lượng tín dụng tại Phân khúc KHDN
- Tổ chức thực hiện tuân thủ đúng các Quy định, Quy trình liên quan tới nghiệp vụ của MSB và Pháp luật, đặt biệt là các Quy định về quản trị rủi ro, Kiểm soát tuân thủ, Kiểm tra, kiểm soát sau cho vay, Quy định về áp dụng lãi suất, mức phí và thẩm quyền phê duyệt bao gồm cả phê duyệt ngoại lệ/ vượt thẩm quyền

5. Quản lý nhân sự tại Trung tâm Kênh bán hàng và Phân phối bao gồm các Trung tâm KHDN thuộc địa bàn phụ trách và nhân sự Kênh bán thay thế
- Quản lý, phân công công việc, đào tạo, hướng dẫn, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với nhân sự tại Trung tâm
- Trực tiếp tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ thuộc Trung tâm
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại Trung tâm

6. Các công việc khác được giao, ví dụ: thu thập các thông tin đầu vào cho phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp: thông tin về thị trường và khách hàng về các sản phẩm, quy trình, chất lượng dịch vụ của MSB so với các ngân hàng khác,…

Job Requirement

1. Trình độ
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế; Quản trị Kinh doanh; Tài chính/ Ngân hàng
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp (Tương đương A2, hoặc trình độ, chứng chỉ tương đương)
- Tin học: Tin học văn phòng thành thạo (Chứng chỉ tin học văn phòng loại Giỏi trở lên)

2. Kinh nghiệm
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 12 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực Ngân hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Khách hàng Doanh nghiệp
- Kinh nghiệm quản lý: Ít nhất 05 năm ở vị trí quản lý

3. Kiến thức
- Kiến thức chung:
(i) Am hiểu tổ chức MSB: Am hiểu về hệ thống ngân hàng và hệ thống của MSB
(ii) Am hiểu lĩnh vực Ngân hàng: Các chính sách và quy định quan trọng của NHNN Việt Nam
(iii) Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Có nền tảng kiến thức và hiểu biết về kinh tế, tài chính, ngân hàng, thị trường; Phân khúc khách hàng doanh nghiệp
- Kiến thức chuyên môn:
(i) Am hiểu chính sách, quy trình, quy định trong đơn vị: Hệ thống chính sách, quy trình, quy định liên quan đến KHDN
(ii) Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của đơn vị: hệ thống sản phẩm dịch vụ cơ bản và chuyên sâu của ngân hàng thương mại, đặc biệt các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho KHDN

4. Năng lực
- Năng lực chung:
(i) Khả năng giao tiếp và truyền thông
(ii) Khả năng đàm phán
(iii) Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
(iv) Tinh thần trách nhiệm
- Năng lực quản lý/ lãnh đạo:
(i) Khả năng tư duy chiến lược
(ii) Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
(iii) Khả năng lãnh đạo và tạo động lực
(iv) Khả năng quản trị sự thay đổi
- Năng lực chuyên môn:
(i) Thấu hiểu khách hàng
(ii) Khả năng tiếp cận và khai thác nhu cầu khách hàng
(iii) Khả năng phân tích quản trị danh mục
(iv) Khả năng nhận biết và quản trị rủi ro

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.