Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

GĐ Giải pháp Thanh toán và Quản lý Tiền tệ (Trung tâm Giải pháp - Ngân hàng Giao dịch) - EB - Maritime Bank - Hà Nội

 • Ha Noi
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 7 - 10 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment, IT - Software
 • 31/01/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển vị trí Giám đốc Giải pháp Thanh toán và Quản lý Tiền tệ (Trung tâm Giải pháp - Ngân hàng Giao dịch) với mô tả công việc như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và phát triển các giải pháp TT & QLTT cho KH EB
- Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu nhu cầu giải pháp TT & QLTT theo các phân khúc khách hàng ưu tiên được lựa chọn
- Lập kế hoạch xây dựng, phát triển giải pháp TT & QLTT và doanh thu giải pháp TT & QLTT
- Xây dựng mới và/ hoặc chỉnh sửa, phát triển các giải pháp TT & QLTT dựa trên các kết quả nghiên cứu về chân dung khách hàng, nhu cầu và CVP khách hàng của NHDN

2. Tổ chức triển khai và hỗ trợ vận hành giải pháp TT & QLTT
- Xây dựng tài liệu đào tạo, tổ chức đào tạo, truyền thông về giải pháp TT & QLTT cho các đơn vị liên quan
- Hỗ trợ, giải đáp đơn vị kinh doanh trong quá trình vận hành các giải pháp TT & QLTT
- Xây dựng các công cụ và tài liệu bán hàng, quảng bá giải pháp TT & QLTT

3. Tổ chức theo dõi và đánh giá hiệu quả giải pháp TT & QLTT
- Theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả (tài chính - PnL và phi tài chính) các giải pháp TT & QLTT
- Quản lý danh mục các giải pháp TT & QLTT
- Tổ chức việc thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng và các bên liên quan của MSB về giải pháp TT & QLTT để đưa ra điều chỉnh phù hợp

4. Tham gia các dự án ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ giải pháp TT & QLTT
- Tham gia thực hiện nghiệp vụ theo phân công
- Lập kế hoạch hạng mục công việc tham gia (nếu có)

5. Quản lý mục tiêu và quản lý nhân sự của bộ phận
- Xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triển cho CBNV, xây dựng cơ chế phân công, ủy quyền, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV,...

Job Requirement

1. Trình độ
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên ngành CNTT, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh. Bằng Thạc sĩ là một lợi thế
- Ngoại ngữ: Toeic 600/ IELTS 5.5/ TOEFL IBT 61
- Tin học văn phòng từ khá trở lên (Thành thạo Excel và PowerPoint)

2. Kinh nghiệm
- Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính - Ngân hàng về mảng TT & QLTT. Trong đó có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và quản lý sản phẩm, giải pháp TT & QLTT
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý ở lĩnh vực tương đương

3. Kiến thức
- Kiến thức chung:
 + Am hiểu tổ chức MSB: Am hiểu sâu sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của MSB
 + Am hiểu lĩnh vực Ngân hàng: Am hiểu sâu quy định của Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng
 + Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu chuyên sâu về xây dựng, phát triển và quản lý sản phẩm, giải pháp; Am hiểu chuyên sâu về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, có mạng lưới rộng và nhu cầu quản lý dòng tiền phức tạp; Am hiểu về xu thế số hóa, tự động hóa các công cụ TT & QLTT; Am hiểu chuyên sâu thị trường, đối thủ cạnh tranh
- Kiến thức chuyên môn:
 + Am hiểu chính sách, quy trình, quy định trong Đơn vị: Am hiểu sâu các chính sách, quy định, quy trình của MSB liên quan đến Giải pháp TT & QLTT cho Khách hàng Doanh nghiệp
 + Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị: Am hiểu chuyên sâu về tất cả các sản phẩm, giải pháp TT & QLTT, ),...

4. Năng lực (Kỹ năng/Khả năng)
- Năng lực cốt lõi chung:
+ Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện
+ Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
+ Khả năng thấu hiểu khách hàng
+ Khả năng giao tiếp và truyền thông
- Năng lực quản lý/ lãnh đạo:
+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
+ Khả năng đánh giá và ra quyết định
+ Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc
- Năng lực chuyên môn:
+ Khả năng đọc và phân tích báo cáo tài chính
+ Khả năng phân tích quản trị danh mục
+ Khả năng thiết kế giải pháp

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.