Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CVCC Quan hệ công chúng và truyền thông - MKTTT - MSB

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Banking, Advertising / PR / Communications
 • 15/09/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Triển khai hiệu quả các dự án PR truyền thông dài hạn cho thương hiệu và sản phẩm
 • Hỗ trợ lên kế hoạch, giám sát và triển khai công tác truyền thông báo chí tại địa bàn cho các hoạt động tiếp thị sản phẩm và thương hiệu
 • Thực hiện các chương trình tài trợ cộng đồng  trên phạm vi toàn quốc,  nhằm xây dựng thương hiệu và hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh tại địa bàn
 • Phát triển, quản lý và duy trì quan hệ với các cơ quan báo chí truyền thông
 • Trực tiếp xử lý các vấn đề rủi ro liên quan tới uy tín và thương hiệu của NH đối với các cơ quan báo chí truyền thông

Job Requirement

1. Trình độ: Trình độ ĐH, chuyên ngành: Truyền thông, Báo chí, Văn học, Marketing, Kinh tế

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong đó có  3 năm kinh nghiệm làm truyền thông

3. Kiến thức:

 • Có kiến thức về hoạt động và các sản phẩm dịch vụ NH, từ đó đưa ra hướng truyền thông hiệu quả cho sản phẩm dịch vụ cũng như hình ảnh thương hiệu NH
 • Có kỹ năng chuyên môn nhằm định hướng và xây dựng kế hoạch truyền thông tại địa bàn theo đúng chiến lược truyền thông xác định
 • Hiểu rõ nhu cầu và mức độ quan tâm của báo chí tới các thông tin tài chính ngân hàng, từ đó xây dựng các chiến dịch truyền thông báo chí nhằm đạt được hiệu quả về chi phí

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

 • Tư duy logic
 • Kỹ năng phân tích những thay đổi trên thị trường và định hướng thông điệp truyền thông phù hợp;
 • Kỹ năng xây dựng quan hệ với báo chí; kỹ năng giao tiếp và truyền thông; làm việc theo nhóm; chủ động trong công việc;
 • Khả năng tác động và gây ảnh hưởng đến người khác;
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện;
 • Có tinh thần trách nhiệm và đề cao tính sáng tạo và chất lượng trong mỗi công việc được giao
 • Khả năng xử lý công việc nhanh, quan tâm tới chi tiết, chịu được áp lực công việc

 5. Các yêu cầu khác: Có khả năng viết tốt ; Có quan hệ với mạng lưới phóng viên/báo chí tốt

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.