Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CVC quản trị hệ thống ảo hóa và Microsoft - KCN - MSB - Hà Nội

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Finance / Investment
 • 30/03/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản trị vận hành hệ thống:
- Vận hành hệ thống quản trị người dùng Active directory, Read only domain controller
- Vận hành hệ thống thư điện tử Email, Lync, Antivirus, File Server
- Xử lý các yêu cầu người dùng liên quan đến AD, Email, Fileserver, Lync, Mcafee...
- Xác định, đáng giá rủi ro hệ thống và lên phương án, kế hoạch giảm thiểu rủi ro.
- Thực hiện bảo trì, cập nhật/nâng cấp phiển bản, bản vá lỗ hổng bảo mật định kì hoặc khi cần thiết trên HĐH máy chủ Windows.

2. Triển khai dự án dự án, các công việc bảo trì hệ thống AD/Email, sản phẩm Microsoft:
Triển khai các hạng mục công việc của dự án/CR theo đúng kế hoạch đã phê duyệt:
- Thực hiện xây dựng các yêu cầu kỹ thuật liên quan đế hệ thống đối với dự án đã được phân công thực hiện;
- Hỗ trợ/ phối hợp thực hiện xây dưng/triển khai tích hợp hệ thống đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra;
- Phối hợp xử lý các sự cố, vấn đề hệ thống  phát sinh trong quá trỉnh triển khai dự án;
- Nhận diện/phát hiện sớm các rủi ro cũng như đề xuất phương án/kế hoạch thực hiện giảm thiểu/loại bỏ rủi ro của dự án;
Triển khai các hạng mục công việc bảo trì
- Ra soát, đề xuất thực hiện mua/ra hạn dịch vụ bảo trì ;
- Phối hợp với hãng/đơn vi cung cấp dịch vụ bảo trì tiến hành bảo trì/xử lý các sự cố/vấn đề phát sinh.

3. Quản lý kế hoạch và nguồn lực
- Phối hợp và thống nhất kế hoạch với các đơn vị liên quan về kế hoạch triển khai.

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, toán tin hoặc khoa học máy tính. Có chứng chỉ  liên quan đến hệ thống:MCSA, MCSE là 1 lợi thế.
- Ngoại ngữ: Sử dụng Tiếng Anh khá.

2. Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm triển khai, vân hành hệ thống AD/Email, Microsft cho các tổ chức, doanh nghiệp lớn.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - ngân hàng hoặc viễn thông
- Có kinh nghiệm về khắc phục sau thảm họa bao gồm cả quy trình làm việc, các chính sách và thủ tục.
- Có kinh nghiệm trong việc tư vấn khách hàng và xây bộ giải pháp công nghệ thông tin.

3. Kiến thức:
- Có kiến thức tốt hạ tầng công nghệ các mảng:AD, Email, Lync, File Server ...
- Có kiến thức và có kinh nghiệm triển khai, quản trị các giải pháp sao lưu, khôi phục và đồng bộ dữ liệu.
- Có kiến thức hệ thống máy chủ ảo hóa Vmware, HyperV.

4. Năng lực:
- Năng lực chung:
+ Khả năng tư duy logic
+ Khả năng giải quyết vấn đề
+ Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức
- Năng lực quản lý/lãnh đạo:
+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
+ Khả năng đánh giá và ra quyết định
- Năng lực chuyên môn:
+ Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
+ Khả năng đàm phán
+ Khả năng phân tích và định lượng

5. Các yêu cầu khác: Khả năng làm việc áp lực cao, tinh thần cầu tiến trong công việc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.