Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Cộng tác viên Hỗ trợ Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn và FDI - MSB - Hà Nội

  • Ha Noi
  • Entry Level
  • Negotiable
  • Banking, Customer Service
  • 30/09/2017

Job Description

Khách hàng của chúng tôi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) được thành lập vào năm 1991. Đến nay, Maritime Bank đã trở thành một ngân hàng thương mại cổ phần phát triển mạnh, bền vững và tạo được niềm tin đối với khách hàng. Chúng tôi đang cần tuyển cho vị trí Cộng tác viên Hỗ trợ Quan hệ khách hàng doanh nghiệp FDI với mô tả công việc như sau:

1. Thực hiện các thủ tục hoàn thiện hồ sơ cấp tín dụng của khách hàng Doanh nghiệp

 - Hỗ trợ thu thập thông tin khách hàng, báo cáo đề xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ của Maritime Bank (MSB) theo hướng dẫn của Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RM)
+ Hỗ trợ RM trong việc quản lý danh mục khách hàng, nhận biết yếu tố rủi ro
+ Chủ động hoặc theo hướng dẫn của CB QLKH tham gia công việc tìm kiếm khách hàng để phát triển hoạt động kinh doanh theo chỉ tiêu được giao

- Hỗ trợ CB QLKH theo dõi quá trình luân chuyển hồ sơ giữa đơn vị và các bộ phận liên quan đểm bảo TAT cam kết với khách hàng

- Kết hợp bộ phận hỗ trợ liên quan đển phục vụ sau bán hàng
+ Trình phê duyệt ngoại lệ đối với các trường hợp hồ sơ cần phê duyệt ngoại lệ theo quy định

2. Thông báo cho khách hàng bằng văn bản/email, đôn đốc khách hàng chuyển nguồn để thanh toán khi đến hạn/thực hiện các thủ tục thanh toán, tất toán khoản vay, bảo lãnh…

3. Theo dõi kiểm tra tiến độ tiền về, thông báo và thống nhất với CSO số tiền thu nợ/tất toán/giải toả…

4. Các công việc khác nhằm góp phần tăng chất lượng, hiệu quả kinh doanh, hoạt động của đơn vị và tăng doanh thu hoạt động từ nhóm khách hàng được giao

- Đấu mối xử lý các vấn đề phát sinh với các bên liên quan trong và ngoài Maritime Bank để thúc đẩy quá trình bán sản phẩm dịch vụ đến khách hàng

- Back up cho RM trong các trường hợp Đơn vị kinh doanh có nhu cầu

5. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo nhằm thực hiện mục tiêu chung của Đơn vị.

Job Requirement

1. Yêu cầu làm việc toàn thời gian giờ hành chính và có lương hỗ trợ

2. Cam kết làm việc tối thiểu 03 tháng

3. Được đào tạo như một nhân viên chính thức và có cơ hội trở thành chuyên viên nếu làm tốt công việc được giao

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.