Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB

 • Thua Thien Hue, Khanh Hoa, Gia Lai, Quang Binh, Da Nang
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • No required
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Customer Service, Banking
 • 25/02/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 

 • Phát triển mạng lưới khách hàng, xác định và tìm kiếm đối tượng khách hàng mục tiêu có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ thuộc đối tượng khách hàng cá nhân.

 • Tư vấn, cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ nhằm duy trì, thuyết phục khách hàng hiện đang quản lý và khách hàng tiềm năng.

 • Thực hiện các công việc liên quan tới hoạt động thẻ ATM.

 • Các trách nhiệm khác theo sự phân công, điều động của lãnh đạo đơn vị.

Job Requirement

 • Ưu tiên có kỹ năng kiểm đếm, phân biệt tiền giả, thật.

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Ngân hàng, Tài chính, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Kế toán....

 • Ưu tiên có kinh nghiệm tại ngân hàng ở vị trí tương đương

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.