Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên thu hồi nợ - CB - MSB - Tây Ninh

 • Tay Ninh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • No Experience
 • Negotiable
 • Banking, Customer Service, Law / Legal Services
 • 30/06/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đang cần tuyển cho vị trí Chuyên viên thu hồi nợ với mô tả công việc như sau:

Địa điểm làm việc: Tây Ninh

 • Nâng cao chất lượng kiểm soát nợ quá hạn, hiệu quả đánh giá Khách hàng nợ rủi ro tại Ngân hàng thông qua việc đôn đốc nhắc nợ Khách hàng quá hạn thuộc danh mục quản lý sau cho vay.
 • Đôn đốc khách hàng thực hiện phương án trả nợ đã được phê duyệt. Lên phương án xử lý, khai thác tài sản nhận nợ nhằm nhanh chóng thu hồi vốn và lãi cho ngân hàng. Triển khai thực hiện phương án xử lý đã được phê duyệt.
 • Phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ kinh doanh có liên quan thực hiện việc kê biên, xiết nợ, phát mại tài sản đảm bảo của khách hàng hoặc lập thủ tục khởi kiện ra toà, xúc tiến việc tổ chức thực hiện các phán quyết của toà để thu hồi nợ cho ngân hàng. Hỗ trợ thu hồi nợ với các nhân viên thu hồi nợ bố trí tại chi nhánh hoặc thông qua nhân lực tại các đơn vị kinh doanh từng khu vực để quản lý.
 • Đầu mối quản lý, theo dõi việc bàn giao nợ xấu cho các bên liên quan theo quy định của Maritime Bank, các công ty mua bán nợ đối với các khoản tín dụng Ngân hàng.
 • Hoàn thành các mục tiêu về tỷ lệ nợ rủi ro được giao.

Job Requirement

 • Có bằng Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Luật, Kinh tế; Quản trị Kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng, …
 • Ưu tiên những người có kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực có liên quan: Công an, Bộ đội, đã có kinh nghiệm thu hồi nợ.
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.