Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Marketing và tạo nguồn tuyển dụng

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Human Resources
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1.Thực hiện nghiệp vụ liên quan đến đăng tuyển truyền thông tuyển dụng
- Đăng tuyển trên Wesbite tuyển dụng M-Talent và các kênh tuyển dụng bên ngoài   
- Tham gia tổ chức, triển khai các sự kiện truyền thông tuyển dụng phù hợp với nhu cầu tuyển dụng

2.Quản lý data ứng viên thuộc phạm vi được giao phụ trách : 
- Phân loại data ứng viên để phù hợp với quy hoạch/ phân công công tác tuyển dụng phục vụ khách hàng
- Tạo lập các công cụ search / lưu trữ data ứng viên 

3.Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động tuyển dụng : 
- Tiếp nhận thông tin kết quả tuyển dụng và cập nhật báo cáo hàng ngày
- Tạo báo cáo tổng hợp hàng tuần/ tháng/ quý/ năm

 

Job Requirement

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành có liên quan: Quản trị nguồn nhân lực, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh
- Tiếng Anh trình độ A1 (đối với NV) và A2 (đối với CV)
- Thành thạo Tin học văn phòng, phần mềm tuyển dụng

2. Kinh nghiệm: 
- Nhân viên: Không yêu cầu kinh nghiệm; có kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ tuyển dụng/PR/Marketing/tổ chức sự kiện là một lợi thế
- Chuyên viên: Từ 01-02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, hỗ trợ tuyển dụng

3. Kiến thức: Có kiến thức về Marketing, xây dựng thương hiệu, PR là một lợi thế

4. Năng lực:
- Kỹ năng lập báo cáo
- Khả năng làm việc độc lập/làm việc nhóm
- Có khả năng thiết kế là một lợi thế

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.