Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên Viên Mạng Lưới -KVH - MSB - HCM

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Real Estate, Interior / Exterior, Banking, Finance / Investment
 • 31/01/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1) Di dời, cải tạo sửa chữa…

 2. Theo dõi, đôn đốc các Đơn vị kinh doanh hoàn thiện các thủ tục liên quan đến công tác di dời điểm kinh doanh/ gia hạn hợp đồng/ chuyển đổi chủ thể hợp đồng

3.Thực hiện/ kiểm tra bộ hồ sơ liên quan công tác mở mới, di dời, thay đổi nội dung liên quan đến mạng lưới

4. Kiểm tra/ hỗ trợ hồ sơ thanh quyết toán công trình do các đơn vị thuê ngoài (AIM, khác) thực hiện trước khi chuyển sang Kế toán giải ngân (nếu đơn vị liên quan có yêu cầu).

5.Xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến công Quản lý tài sản và Mạng lưới (bản mềm) và trên mạng

6. Thực hiện/ tập hợp các nội dung báo cáo liên quan đến Khối Vận hành (công tác Quản lý tài sản, mạng lưới và hành chính).

7. Thực hiện theo dõi tiến độ dự án khi được phân công theo nhu cầu công việc

8. Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất.

9.Trực tiếp báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc QLTS&ML

 

Job Requirement

1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng

2. Kinh nghiệm: Trên 1 năm thuộc lĩnh vực liên quan

3. Kiến thức:Tiếng anh giao tiếp tốt

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):Khả năng làm việc nhóm,phân tích tốt….

5. Các yêu cầu khác: Chấp nhận đi công tác trong TP.HCM và các tỉnh

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.