Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ - MSB - HCM

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 30/11/2018

Job Benefit

 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Khách hàng của chúng tôi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) được thành lập vào năm 1991. Đến nay, Maritime Bank đã trở thành một ngân hàng thương mại cổ phần phát triển mạnh, bền vững và tạo được niềm tin đối với khách hàng. Chúng tôi đang cần tuyển cho vị trí Chuyên viên Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ​ với mô tả công việc như sau:

A. Chức năng, nhiệm vụ chuyên môn
1. Tham gia thiết lập và cập nhật Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng của các Ngân hàng giao dịch tại Maritime Bank, nhằm đảm bảo nội dung Bộ tiêu chuẩn bám sát thực tế, không lỗi thời
2. Kiểm soát định kỳ việc tuân thủ của các đơn vị có liên quan đối với Bộ tiêu chuẩn dịch vụ, bao gồm nhưng không hạn chế  những cách thức sau:
- Đánh giá trực tiếp định kỳ các đơn vị (hàng tháng/ quý/ năm)
- Đánh giá, giám sát qua Camera (hàng tháng/ quý/ năm)
- Chương trình “Khách hàng bí mật” (Mystery Shopping)
- Khảo sát sự hài lòng của khách hàng (CSAT-Customer Satisfaction) hoặc tổng hợp các phản hồi của khách hàng;
- Các phương thức khác theo định hướng và yêu cầu từng thời kỳ của lãnh đạo.
3. Là đầu mối tổ chức phân tích nguyên nhân gốc rễ, thu thập các ý kiến từ  các bên tham gia và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
4. Theo dõi, giám sát việc thực hiện các giải pháp thuộc phạm vi đợt đánh giá/ khảo sát, nhằm đảm bảo các giải pháp được thực hiện đúng kế hoạch
5. Ứng dụng và vận hành các công cụ liên quan đến việc khảo sát sự thỏa mãn khách hàng, thu thập ý kiến đánh giá của khách hàng, các thông tin liên quan đến các đợt đánh giá 5S4C
5. Lập báo cáo tổng hợp kết quả của các đợt đánh giá, tình trạng thực hiện các giải pháp, gửi Giám đốc Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ và các bên liên quan
6. Tham gia xây dựng nội dung đào tạo, các chương trình, chính sách nhằm liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng
7. Tham gia duy trì và thúc đẩy văn hóa “Khách hàng là trọng tâm” trên toàn hàng và đến từng CBNV
8. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ

Job Requirement

1. Trình độ:
- Đại học chuyên ngành Quản lý Chất lượng, Quản trị Kinh doanh của các trường Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan
- TOEIC: 450-650 hoặc tương đương
- Có Chứng chỉ tham gia các khóa học liên quan đến Chất lượng Dịch vụ hoặc tương đương

2. Kinh nghiệm:
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm triển khai hoạt động quản lý và cải tiến chất lượng nói chung
3. Kiến thức:
- Am hiểu các văn bản, quy định liên quan tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, tác nghiệp ngân hàng
- Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng
- Nắm vững các khái niệm/ tiêu chuẩn chất lượng được áp dụng cho các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng (TAT, SUT, SLA, FTR, ...)
- Nắm vững quy trình cơ bản nhưng không hạn chế, gồm: Xử lý khiếu nại khách hàng; Theo dõi - Đo lường Phân tích; Quản lý các góp ý/ sáng kiến cải tiến, Khảo sát sự hài lòng.

4. Năng lực:
- Tư duy logic;
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt; giải quyết vấn đề;
- Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức tốt;
- Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc tốt;
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;
- Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến;
- Khả năng làm việc chi tiết và phân tích định lượng.

5. Các yêu cầu khác:
-  Tinh thần trách nhiệm cao, thích nghi môi trường tốt và gắn bó lâu dài với tổ chức;
- Tuân thủ tuyệt đối các quy định và kỷ luật tốt.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.