Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên kế toán tổng hợp - TNR - HCM

  • Ho Chi Minh
  • Experienced (Non - Manager)
  • Negotiable
  • Accounting / Auditing / Tax, Real Estate
  • 30/09/2017

Job Description

Khách hàng của chúng tôi, TNR Holdings, trực thuộc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam (TNG Holdings), là công ty cổ phần Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, bất động sản, hiện đang sở hữu nhiều công trình quy mô trong cả nước. TNR Holdings đang cần tuyển cho vị trí Chuyên viên kế toán tổng hợp với mô tả công việc như sau:

·         Thực hiện công tác hạch toán, kế toán theo quy định của Điều lệ Công ty.

·         Kiểm tra giám sát việc chấp hành các chính sách kinh tế tài chính và chế độ kế toán trong Tổng Công ty.

·         Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

·         Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh

·         Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

·         Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

·         Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.

·         Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

·         In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định

·         Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

·         Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

·         Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở

·         Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

·         Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy địnhTổng hợp, phân tích kinh tế trong Tổng Công ty một cách thường xuyên, hàng tháng đảm bảo phục vụ cho công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc,

·         Thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày: thu, chi, các báo cáo thuế, (báo cáo tài chinh thuế hàng năm), lập sổ sách…xử lý các vấn đề phát sinh trong phòng.

·         Cung cấp số liệu kế toán cho các cơ quan hữu quan: thuế, thống kê, chính quyền…

Job Requirement

·         Có bằng Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính kế toán, kinh tế, QTKD…

·         Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

·         Am hiểu về các chính sách thuế, các quy định về tài chính, thuế của Nhà nước.

·         Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng xây dựng , bất động sản;

·         Có kinh nghiệp lập Báo cáo tài chính, báo cáo thuế. Sử dụng thành thạo máy vi tính, các phần mềm, ứng dụng văn phòng, soạn thảo văn bản, phần mềm kế toán công ty đang sử dụng.
 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.