Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Kế toán chi tiêu - QLTC - MSB - Hà Nội

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
 • 01/05/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Khách hàng của chúng tôi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank - MSB) được thành lập vào năm 1991. Đến nay, Maritime Bank đã trở thành một ngân hàng thương mại cổ phần phát triển mạnh, bền vững và tạo được niềm tin đối với khách hàng. Chúng tôi đang cần tuyển cho vị trí Chuyên viên Kế toán chi tiêu​ với mô tả công việc như sau:

1. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ kế toán chi tiêu nội bộ
- Kiểm tra hồ sơ chứng từ chi tiêu, các khoản mua nợ, xử lý nợ và hạch toán trên phân hệ ERP
- Quản lý tài sản, công cụ về mặt số liệu
- Tham gia triển khai công tác kiểm kê tài sản, công cụ
- Theo dõi đôn đốc các khoản phải thu, phải trả, làm báo cáo Phải thu-Phải trả
- Theo dõi đôn đốc các khoản dự chi
- Kiểm tra hồ sơ và hạch toán thủ công trên BDS011
- Tham gia giải đáp thắc mắc về nghiệp vụ
- Thực hiện làm báo cáo theo yêu cầu 

2. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ đầu tư chứng khoán vốn
- Kiểm tra hồ sơ và hạch toán trên phân hệ ERP tại HSC: mua, bán, trích lập dự phòng, các loại phí, lãi liên quan theo quy định

3. Tổ chức thực hiện công tác kế toán thuế
- Thực hiện lập, kê khai, quyết toán các loại thuế: GTGT, TNDN, TNCN, Thuế nhà thầu, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân
- Thực hiện nộp tờ khai các loại thuế
- Thực hiện đối chiếu số liệu nộp thuế với cơ quan thuế.
- Lập báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ.
- Làm thủ tục đăng ký mã số thuế cho các chi nhánh mới thành lập
- Lập hồ sơ phát hành đơn, hủy hóa đơn.
- Làm các báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan thuế.

4. Thẩm định hồ sơ dự toán và hợp đồng
- Hồ sơ dự toán mua sắm tài sản thuộc phát triển mạng lưới, mua sắm tài sản thông thường trong hệ thống MSB
- Hợp đồng mua bán tài sản thông thường, hợp đồng dịch vụ thuê ngoài

5. Thực hiện kiểm tra hồ sơ và hạch toán quyết toán các dự án
- Đầu tư mua sắm tài sản thuộc phát triển mạng lưới,
- Đầu tư mua sắm tài sản thông thường
- Đầu tư mua sắm tài sản là công nghệ trong hệ thống MSB

6. Cung cấp số liệu Kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán
- Cung cấp, giải trình số liệu Kế toán phục vụ công tác Thanh tra, Kiểm toán và các Bộ phận khác khi có yêu cầu

7. Tham gia công tác quyết toán năm tài chính
- Tham gia công tác quyết toán năm
- Kiểm tra số liệu kế toán chi tiết phân hệ theo phân công

Job Requirement

1. Trình độ: 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng

2. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 1 năm làm kế toán ngân hàng

3. Kiến thức:
- Hiểu biết các quy định Pháp luật về Kế toán, thuế và xây dựng cơ bản
- Thành thạo Tin học văn phòng, phần mềm dự toán, quyết toán
- Tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành cấp độ C

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Trung thực, thẳng thắn, tính chính xác cao
- Chăm chỉ cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.