Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - KVH - MSB - Hà Nội

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking
 • 30/04/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đang cần tuyển cho vị trí Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng với mô tả công việc như sau:

1. Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện thủ tục bảo đảm tiền vay, hợp đồng tín dụng và các hồ sơ liên quan từ phía các Trung tâm khách hàng doanh nghiệp

1.1. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và thực hiện thủ tục bảo đảm tiền vay, hợp đồng tín dụng và các hồ sơ liên quan, theo đúng điều kiện phê duyệt, phù hợp với quy định của Maritime Bank và Pháp luật ,đảm bảo hỗ trợ tốt, kịp thời cho TT KHDN;

1.2. Quản lý hồ sơ tài sản bảo đảm của Khách hàng và tài sản bảo đảm theo chỉ định của Cấp có thẩm quyền, đảm bảo an toàn, kịp thời cho TT KHDN;

1.3. Tìm kiếm, đánh giá, đề xuất và kiểm tra chất lượng các dịch vụ thuê ngoài với vai trò đầu mối, đảm bảo hỗ trợ tốt và kịp thời cho TT KHDN;

1.4. Tiến hành nhập kho quỹ sau khi đã hòan thiện xong thủ tục đối với tài sản bảo đảm theo quy định của MSB;

2. Quản lý hạn mức, cập nhật TSBD, số liệu trên phân hệ tín dụng

2.1. Kiểm soát tuân thủ các điều kiện tín dụng trước khi thực hiện mở hạn mức tín dụng:
- Kiểm tra nội dung của Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay và các hồ sơ khác, bảo đảm tuân thủ quy định của MSB và Pháp luật; cập nhật giá trị tài sản bảo đảm trên phân hệ;
- Kiểm tra việc hoàn thiện thủ tục về tài sản bảo đảm, nhập kho theo quy định của MSB và Pháp luật;
- Kiểm soát tuân thủ thẩm quyền phê duyệt tín dụng của các cấp phê duyệt theo quy định của MSB;
- Thực hiện mở AA, Hợp đồng hạn mức và duyệt AA, Hợp đồng hạn mức theo quy định của Cấp có thẩm quyền. Chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin đã cập nhật vào Hệ thống.
- Quản lý hạn mức, hợp đồng và tài sản bảo đảm trên phân hệ, bảo đảm giá trị, thông tin khớp so với phê duyệt
- Điều chỉnh hạn mức tín dụng Khách hàng trên Hệ thống theo yêu cầu của Cấp có thẩm quyền
- Thực hiện khóa hạn mức theo chỉ đạo của Lãnh đạo TT KSTD

2.2. Cập nhật danh sách Bên mua/ nhà cung cấp, chủng loại hàng hóa được phê duyệt

3. Kiểm tra tuân thủ các điều kiện phê duyệt

3.1.  Kiểm soát tuân thủ theo các điều kiện đã được phê duyệt theo hồ sơ tín dụng và hệ thống

3.2.  Đưa ra những kiến nghị, biện pháp để Khách hàng thực hiện tốt tuân thủ, giảm thiểu rủi ro cho MSB

3.3. Định kỳ thông báo các Đơn vị về việc thực hiện các điều kiện tín dụng, kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện tín dụng

4. Kiểm tra, thực hiện Báo cáo/ tờ trình giải chấp, xuất kho và thực hiện xóa đăng ký giao dịch bảo đảm khi khách hàng có nhu cầu giải chấp tài sản bảo đảm

5. Kiểm tra, thực hiện phương án xuất mượn hồ sơ Tài sản bảo đảm khi khách hàng có nhu cầu.

6. Đảm bảo việc phối hợp công việc giữa các bộ phận, đơn vị, phòng ban được nhanh chóng, an toàn, thuận lợi và hiệu quả

7. Báo cáo trực tiếp lên lãnh đạo phòng những vấn đề phát sinh để có hướng xử lý kịp thời.

8. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo

Job Requirement

1. Trình độ

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán

2. Kinh nghiệm

- Trên 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, trong đó tối thiểu 1 năm làm việc liên quan đến hoạt động tín dụng Ngân hàng

3. Kỹ năng

- Nắm vững quy trình, quy chế, nghiệp vụ tín dụng, cập nhật các quy định của MSB

- Nắm bắt công việc nhanh, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt

- Sử dụng thành thạo ngoại ngữ, vi tính văn phòng

- Nắm vững kiến thức về giao dịch Hợp đồng, quy định về giao dịch bảo đảm

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.