Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn - MSB - Hồ Chí Minh, Bình Dương

  • Ho Chi Minh, Binh Duong
  • Experienced (Non - Manager)
  • Negotiable
  • Banking, Customer Service, Finance / Investment
  • 30/09/2017

Job Description

Khách hàng của chúng tôi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) được thành lập vào năm 1991. Đến nay, Maritime Bank đã trở thành một ngân hàng thương mại cổ phần phát triển mạnh, bền vững và tạo được niềm tin đối với khách hàng. Chúng tôi đang cần tuyển cho vị trí Chuyên viên Hỗ trợ doanh nghiệp lớn với mô tả công việc như sau:

1. Quản lý, thực hiện các thủ tục cấp tín dụng, giải ngân, nhận tiền gửi, dịch vụ thanh toán, mua bán ngoại tệ  đối với khách hàng   

- Thông báo, đôn đốc, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ giấy tờ cần thiết 

- Kiểm tra tính pháp lý, logic hồ sơ giấy tờ khách hàng cung cấp đảm bảo đúng mẫu, đúng quy định của MSB và quy định của pháp luật

- Lập tờ trình cấp tín dụng, tờ trình giải ngân, hợp đồng tiền gửi, hợp đồng cung cấp dịch vụ Bảo lãnh, LC, mua bán ngoại tệ cho khách hàng

- Hoàn thiện hồ sơ tín dụng chuyển lên CPC, Ban Thẩm định tín dụng và Đầu tư hoặc hồ sơ giải ngân, Hợp đồng tiền gửi trình Giám đốc trung tâm

- Thông báo kết quả phê duyệt tới khách hàng và hỗ trợ khách hàng hoàn thiện thủ tục giải ngân

- Nhập số liệu, thông tin khoản vay vào phân hệ tín dụng BDS

2. Quản lý, giám sát việc thực hiện hợp đồng và hạn mức đối với khách hàng

- Theo dõi việc thực hiện các cam kết của khách hàng và thông báo cho các RM, lãnh đạo Trung tâm về các trường hợp khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ cam kết   

- Theo dõi ngày hết hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay, chứng thư bảo lãnh, LC… và thực hiện các thủ tục theo quy định đảm bảo quyền lợi của Maritime Bank, tránh rủi ro phát sinh.   

- Theo dõi, thông báo kịp thời tình trạng hạn mức, ngày đến hạn của hợp đồng tiền gửi cho các RM và Giám đốc Trung tâm để duy trì hoặc có các điều chỉnh phù hợp   

- Theo dõi, thông báo, đôn đốc khách hàng trả nợ gốc, lãi đến hạn  

- Thông báo cho RM và lãnh đạo Trung tâm các trường hợp khách hàng chậm trả gốc, lãi   

- Đề xuất và phối hợp thực hiện các biện pháp trong việc xử lý nợ quá hạn đối với khách hàng   

3. Lưu trữ, cập nhật, cung cấp hồ sơ tín dụng, thông tin khách hàng    

- Theo dõi, đôn đốc khách hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định: báo cáo tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh, tiến độ xây dựng dự án, bảo hiểm…  

- Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ khách hàng được giao xử lý   

- Cung cấp hồ sơ, thông tin của các khách hàng được giao xử lý cho các đoàn thanh tra, kiểm tra.

Job Requirement

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh/Tài chính/Ngân hàng…
 
 - Thành thạo tin học văn phòng

 - Tiếng anh cấp độ C trở lên 

- Hiểu biết các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về hoạt động kinh doanh ngân hàng 

 - Am hiểu quy trình nghiệp vụ tín dụng 

 - Có kỹ năng tốt về giao tiếp, thuyết phục 

 - Có kỹ năng tốt về quản lý, sắp xếp công việc  

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.